႐ူပါ႐ံုျမင္ေ သာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းအတြက္ သီလရွင္အသစ္ (၃) ပါးရရွိခဲ့ျခင္းသတင္း ။

႐ူပါ႐ံုျမင္ေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းအတြက္သီလရွင္အသစ္ (၃)ပါးရရွိျခင္းသတင္း။


စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ (၃)ပါး၏ ပထမကတိသစၥာခံယူျခင္း မစာၦးတရားကို ၂၀၁၉ ၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရားကို မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ရပ္နီး ရပ္ေ၀းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အပါး (၂၀) နီးပါး ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္မ်ား ၊ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား ၊ ကိုရင္မ်ား ၊ စစၥတာရ္ေလာင္းမ်ား ၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မစာၦးတရားကို နံနက္ (၆း၃၀)တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းမွ ၾသ၀ါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးခဲ့ရာ၌ “ မိမိတို႔ လူသားမ်ားအၾကား ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေျခခံ၍ အခ်င္းခ်င္းၾကား ေမတၱာထား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ သူေတာ္စင္ဘ၀ဆိုတာ မိမိကုိယ္ကို ထက္ အမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ဘ၀ မ်ဳိးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိစိတ္ဟာ မေကာင္းတဲ့အရာ မ်ားမေတြးေတာ၊ မလုပ္ေဆာင္မိရန္အတြက္ စိတ္ကို အနားမေပးဘဲ ဆုေတာင္းျခင္း ၊ ဘုရားသခင္ထံ အၿမဲမပ်က္ အာ႐ံုျပဳျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေနထုိင္အသက္ရွင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကို တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ့ဲပါသည္။

ၾသ၀ါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးၿပီးေနာက္ ပထမ ကတိသစၥာခံယူျခင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။သီလရွင္ေလာင္းမ်ားသည္ အသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သီလရွင္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္ဂိုဏ္းတည္ ေထာင္ခဲ့သူ စိန္အယ္မလီ ျပသခဲ့ေသာ အသင္း၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ေမတၱာတရား လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ဳိး အား လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္းကို အသင္းေတာ္၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ တစ္ႏွစ္တာ ယာယီသစၥာ ဆုိခဲ့ၾက ပါသည္။

သီလရွင္ အသစ္သံုးပါးထဲမွ Sr.Veronica မာစိန္ သည္ လား႐ိႈးသာသနာမွျဖစ္ပါသည္။ Sr.Veronica သည္ ေမာင္ႏွမဆယ္ဦးရွိသည့္အနက္ ကိုးေယာက္ေျမာက္သမီးရတနာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔ ေမာင္ႏွမ ဆယ္ေယာက္အနက္ ညီမေလးေယာက္သည္ သီလရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ Sr. Veronica က သူမအေနနဲ႔ သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ရျခင္းမွာ “ လူတုိင္းက ကိုယ့္သမုိင္း ကိုယ္ေရးရတယ္။ က်မကုိ သူမ်ားေတြက အမေတြက သီလရွင္ျဖစ္လုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေျပာစကားေတြေၾကာင့္ သူေတာ္စင္ေဘာင္၀င္တယ္လုိ႔ထင္ၾကတယ္။အဲ့ဒါက မဟုတ္ပါဘူး။ က်မအေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အဆက္ အသြယ္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔က က်မကို သူေတာ္စင္ေဘာင္ ၀င္လုိ႔လည္းမေျပာဘူး ၊ မ၀င္နဲ႔လုိ႔လည္း မတားၾကပါဘူး ။ က်မစိတ္နဲ႔ က်မဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ဘာလို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လဲဆုိရင္ ဘုရားသခင္ ေပးထားတဲ့အသက္တာကို ဘုရားသခင္ကို ျပန္ဆက္ကပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႔ သူေတာ္စင္ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖစ္တယ္ ” လို႔ စစၥတာရ္ က သူမ၏ သူေတာ္စင္ေဘာင္၀င္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကိုေျပာျပခဲ့ပါသည္။

Sr.Theresa Ja Seng Nan သည္ လား႐ိႈးသာသနာမွျဖစ္ပါသည္။

စစၥတာရ္က သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ  စိန္ဂိ်ဳးဇက္အသင္းဂိုဏ္းကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ဟာ “ စိန္ဂ်ဳိးဇက္မွာက ေမတၱာတရားနဲ႔ အရင္းခံၿပီး လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာေတြမ်ားတယ္ ကိုယ္က စက္ခ်ဳပ္တတ္ရင္ စက္ခ်ဳပ္တဲ့အပိုင္း၊ စာသင္တတ္ရင္ စာသင္တဲ့ အပိုင္း ၊ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ရာ ၊ ကိုယ္၀ါသနာပါတဲ့အရာမ်ိဳးမွာ ေမတၱာ စိတ္ အျပည့္အ၀ ထားၿပီး လုပ္လို႔ရႏိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္တတ္တဲ့ အရာနဲ႔ အျပည့္အ၀ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ အတြက္  ဒီအသင္းဂိုဏ္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္ ” လို႔ စစၥတာရ္က  စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္တစ္ပါး လုပ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

Sr.Lucy ဒမ္ဒိတ္ေဟာက္သည္ ကေလးသာသနာမွျဖစ္ပါသည္။ စစၥတာရ္က “ သူေတာ္စင္ဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့ ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိတ္ေတြ လည္းျဖစ္မိခဲ့တယ္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ့္ကိုကိုေပးဆပ္ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အျပင္လူေတြကိုၾကည့္ၿပီး အားက်တာေတြလည္းရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ေရြးရမယ့္လမ္းဟာ သူေတာ္စင္ ဘ၀ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ဆႏၵကို အရင္ဆံုး စြန္႔လႊတ္ရတယ္။ ျငင္းပယ္ရတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အလုိဆႏၵေတြကိုပူေဇာ္ရတယ္။သူေတာ္စင္ဘ၀ကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကို္ယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲနဲ႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ဘုရားမပါရင္ဘယ္အရာမွမၿပီးဘူးဆိုတာကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္းသြင္းထားၿပီးေတာ့ ဘုရားနဲ႔ အၿမဲေပါင္းစပ္ၿပိီး အျခားသူဆီမွာလည္းဆုေတာင္း ေမတၱာကို ခံယူတယ္။သူတို႔ရဲ႕ဆုေတာင္းေမတၱာအားျဖင့္ဒီဘ၀ကိုေခ်ာေခ်ာေမာေမာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ေနာက္ကိုယ့္ကိုၾကည့္တဲ့ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ သူတုိ႔ရဲ႕လမ္းျပမႈေတြ အားျဖင့္ ဒီသူေတာ္စင္ဘ၀ကို ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။   ဒီေန႔လုိမ်ိဳး ပထမသစၥာ ခံယူ ႏုိင္ဖို႔ရန္ အတြက္ ပထမဦးဆံုး ဘုရားဆီကေန ခြန္အားေတာင္းရတယ္။ အဓိကေတာ့ ကို္ယ္နဲ႔ဘုရားနဲ႔ အၿမဲေပါင္းစပ္ေနဖို႔လိုအပ္တယ္ ” ဟု စစၥတာရ္က သူေတာ္စင္ဘ၀ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အခက္ခဲတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းပံုကို ေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိန္အယ္မလီေျပာၾကားခဲ့ေသာ “ သြား၍ သင္တုိ႔၌ရွိသမွ်ႏွင့္ အေကာင္းျပၾကေလာ့ ” ဆုိသည့္အတုိင္း သီလရွင္သစ္ သံုးပါးအား ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲ Sr.Madagline Lim မွ ေစလႊတ္ျခင္းျပဳရာ၌ Sr.Veronica မာစိန္သည္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔၎၊ Sr.Theresa Ja Seng Nan သည္ မႏၱေလးသုိ႔၎၊ Sr.Lucy ဒမ္ဒိတ္ေဟာက္သည္ ေဇာ္ဂ်ီသို႔၎ အသီးသီး တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို ခံရပါသည္။

Pinky (MDY-OSC / RVA Myanmar)

 

Add new comment

4 + 11 =