႐ုိေမးနီးယား တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ အသင္းေတာ္ မွားခဲ့ေသာ အရာမ်ားအတြက္ေတာင္းပန္

သုိးထိန္းခရီစဥ္ ေနာက္ဆုံးေန႔ Blaj ျမဳိ့အရပ္ေဒသ ေရာမလူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထုိင္ရာ၌ ေရာမ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း

႐ုိေမးနီးယား တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ အသင္းေတာ္ မွားခဲ့ေသာ အရာမ်ားအတြက္ေတာင္းပန္
ဇြန္လ ၂၊ ၂၀၁၉

အေရးမပါဟုဖယ္ရွားခံရသူမ်ား၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ခံရသူမ်ား၊ တခ်ဳိ့ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ အသင္းေတာ္ရဲ႕အမွားမ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္ကုိယ္စား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ႐ုိးေမးနီးယား သုိးထိန္းခရီစဥ္ ေနာက္ဆုံးေန႔ Blaj ျမဳိ့အရပ္ေဒသ ေရာမလူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထုိင္ရာ၌ ေရာမ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။
ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ လူတုိင္းအတြက္ေနရာ႐ွိေနျခင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျပာဆုိျခင္း ကုိ အေျခခံၿပီး သင္တုိ႔ခံစားခဲ့ရသည့္ မတူမတန္ ဆက္ဆံခံခဲ့ရမူ႔မ်ား၊ လူနည္းစုအေပၚ သီးျခား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမူ႔မ်ား၊ အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽႏု္​ပ္စိတ္ႏွလုံး ေလးလံစြာခံစားရပါေၾကာင္း၊

အမွားႏွင့္မကင္းၾကေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ကက္သလစ္ပါအပါအဝင္ သင္တုိ႔အေပၚျပဳမူခဲ့ၾကေသာ အတိတ္အမွားမ်ားအတြက္ ခြင့္လြတ္ၾကဖုိ႔ ကြၽႏ္​ုပ္ေတာင္းပန္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္၏ နာမေတာ္၌ သင္တုိ႔ထံမွ ခြင့္လြတ္ျခင္းကုိ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါ။

သင္တုိ႔ရဲ႕သီးျခားျဖစ္တည္မူ႔၊ သင္တုိ႔၏ တန္ဖုိး၊ သင္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳမိခဲ့ျခင္းမ်ား အတိတ္သမုိင္းတြင္မ်ားစြာ႐ွိေနခဲ့ပါသည္၊ အာေဗလ ကဲ့သုိ႔ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ရမည့္အစား ကာဣန ကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့မူ႔မ်ားအတြက္ ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါ။ လူအဖြဲ႔အစည္းမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကုိေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရင္ အဲ့ဒီအဖြဲ႔အစည္း ေ႐ွ႕မေရာက္ႏုိင္ပါ၊ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ မတူခြဲျခားဆက္ဆံမူမ်ား၊ မနာလုိမုန္းထားမွူမ်ား၊ မွားယႊင္းေသာ ထင္ျမင္ယူဆမူ႔မ်ားကုိ ႐ုွံ့ခ်ပါသည္။ တပါးသူကုိယ္ လူသားတစ္​ေယာက္​ကဲ့သုိ႔ၾကင္နာေသာစိတ္ျဖင့္မျမင္ႏုိင္ပဲ မွာယႊင္းေသာ ထင္ျမင္ယူဆမူ႔ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ၾကျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဟုမေခၚဆုိထုိက္၊ လူဟူ၍ပင္မေခၚဆုိထုိက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။

စိတ္ႏွလုံးေကာင္း႐ွိသူအေပါင္းတုိ႔ မနာလုိ မုန္းထားေသာ အေလ့အထထက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပည့္ဝေသာ အေလ့အထကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကပါ။ အမုန္းပြားျခင္းကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖင့္ေက်ာ္လႊားၾကပါ၊ အတင္းအဓမၼ ေတာင္ဆုိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္ကုိသာေရြးခ်ယ္ၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းပါသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔သမုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကုိ မေၾကာက္မရြံ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကဖုိ႔။ သူတစ္ပါးယဥ္​​ေက်းမႈ မွ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားကုိ သင္တုိ႔သင္ယူသကဲ့သုိ႔ သင္တုိ႔၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္​ေက်းမႈ မ်ားကုိ ေဝမွ်ၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-romania-forgiveness-roma-community.html

#pope, #romania, #visit, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

2 + 18 =