ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျပန္ေပးဆြဲခံရ

ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး John Bako Shekwolo ညႇင္းပမ္း​ႏွိပ္​စက္ျခင္းမခံရဘဲ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာဖုိ႔ ဝုိင္းဝန္းဆုေတာင္းေပး

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျပန္ေပးဆြဲခံရ
မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၁၉

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း ကာဒူနာ (Kaduna) ေဒသ အန္ကူဝါအီ (Ankuwai) ရြာ စိန္႔ထ​ေရဇား ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး John Bako Shekwolo ကုိ ၂၀၁၉ မတ္လ ၂၅ တနလၤာေန႔က အမည္မသိ လူတခ်ဳိ႕မွ သူ၏ ေနအိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ကုိ ဖ်က္စီးဝင္ေရာက္ ဖမ္းေခၚသြားေၾကာင္း
ကာဒူနာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေျပာေရးဆုိခြင္႐ွိသူ မွ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး John Bako Shekwolo သတင္းကုိ အတည္ျပဳေပးၿပီး ညႇင္းပမ္း​ႏွိပ္​စက္ျခင္းမခံရဘဲ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာဖုိ႔ ဝုိင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းတုိးေဆာ္ထားပါသည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံ အထူးသျဖင့္ ကာဒူနာေဒသ တြင္ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းသည္ ႀကီးမား​ေသာေစ်းကြက္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္လာေနၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္မ်ဳိးကုိ ႐ူတ္​ခ်​ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ခရစ္ယာန္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပန္ေပးဆြဲ ခံရေသာ အမူမ်ားကုိ ရပ္တန္႔​အာင္၊ လူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မူ လုံးဝမ႐ွိေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနႏွင့္ လုံျခဳံးေရးတာဝန္ယူထားသူမ်ား ႏုိးထၿပီး အစုိးရအလုပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု လုံျခဳံေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-03/nigeria-priest-kidnapped-kaduna-state.html

#nigeria, # priest, #kidnapped, #peterkm
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =