ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ D-Day စစ္သားမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေက်းဇူးတင္

၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ D-Day အမွတ္တရေန႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ D-Day စစ္သားမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေက်းဇူးတင္
ဇြန္လ ၆၊ ၂၀၁၉

၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ D-Day အမွတ္တရေန႔အျဖစ္ ဒုတိယကမာၻ စစ္ပြဲ အတြင္း ဥေရာပသုိ႔ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေန႔ကုိ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္းမ်ား စစ္မူ႔ွထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အမွတ္တရ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရေန႔အျဖစ္ က်င္းပေနၾကပါသည္။

ယင္းအမွတ္တရေန႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ D-Day မဟာမိတ္ စစ္သားမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္က တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ မဟာမိတ္ စစ္သည္မ်ား အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေပးပုိ႔ေသာ ေက်းဇူတင္လႊာကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ Bayeux-Lisieux မွ ဆရာေတာ္ Jean-Claude Boulanger မွ ေမစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္တြင္ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ ေနာ္မန္ဒီကမ္းေျခ ႏွင့္ ဥေရာပကုိ မဟာမိတ္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ေန႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ နာဇီစနစ္ဆုိး ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ ယင္းတုိက္ပြဲသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ အရာျဖစ္ခဲ့ေသာလည္း ယင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဥေရာပ ႏွင့္ တကမာၻလုံး အထိနာခဲ့ၾကရပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ D-Day မဟာမိတ္ စစ္သားမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမာၻစစ္ေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾကရေသာသူမ်ား ႏွင့္ တုိက္ပြဲတြြင္က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကေသာ စစ္သားမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေၾကာင္း ကုိလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေ႐ွးလူႀကီးမ်ား သားစဥ္ေျမးဆက္ေပးခဲ့ေသာ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္ဆုိင္ရာႂကြယ္ဝေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔အားလုံးတာဝန္ယူထိမ္းသိမ္းရမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊ အမ်ားေကာင္းၾကဳိးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒကုိ ႐ုိေသေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ မည္သည့္​ေဒသ၊ မည္သူမည္ဝါပဲျဖစ္ျဖစ္ လူတုိင္းအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ အေျခခံၿပီး ႐ုိေသေလးစားျခင္း ကုိ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ဒီကေန႔ ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ D-Day အမွတ္တရေန႔မွ ေနာင္အစဥ္အဆက္သတိတရ ႐ွိေနေစလုိေၾကာင္းကုိလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွက္သူျမတ္ ေပးပုိေသာ ေက်းဇူးတင္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-francis-gratitude-for-allied-soldiers-courage-d-day.html

#d-day, #wwii, #peace, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 0 =