ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးျခင္းကုိ ကုိရီးယား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္

Catholic nuns release balloons during a Mass for Peace in Imjingak, a village located in the DMZ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးျခင္းကုိ ကုိရီးယား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္
ဇူလုိင္လ ၃၊ ၂၀၁၉

ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ က ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္ေဆာင္ႏွင့္ အေမရိကန္​​ေခါင္ေဆာင္တုိ႔ သမုိင္းဝင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္းအေပၚ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏုိင္ငံစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၀ သည္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ စစ္ျဖစ္ပြားျခင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည္အေလွ်ာက္ စည္းလုံးျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ အစျပဳေသာ ေခတ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေစ။ ။ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းမူကုိေဖာ္ေဆာင္ၿပီး၊ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ အဆုံးသတ္ေၾကျငာျခင္အားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကြဲျပားျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ပါေစ ဟူေသာ ႏွလုံးသားမွလာေသာ စာတန္း တစ္ေစာင္ကုိ ကုိရီးယာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ က ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္ေဆာင္ႏွင့္ အေမရိကန္​ေခါင္ေဆာင္တုိ႔ သမုိင္းဝင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္း အၿပီး တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကုိရီးယားဆရာေတာ္ Hee-joong မွလည္း ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေနက က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အတြက္ ကုိရီးယာႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ မွ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကုိရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား စည္းလုံညီၫြတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တစ္ရက္တာ ဆုေတာင္းျခင္းအမူ႔ွျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၃ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ခြဲထြက္ျခင္း စစ္ပြဲအဆုံးသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရ႐ွိေသပဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နည္းပညာ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနစဲျဖစ္ပါသည္။ ။

အားေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊ အစည္းအေဝမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးၾကဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကုိရီးယာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေတာင္ဆုိေၾကာင္းကုိလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္ေဆာင္ႏွင့္ အေမရိကေခါင္ေဆာင္တုိ႔ သမုိင္းဝင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္းမွ ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး Hee-joong မွ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး ကုိရီးယားတို႔၏ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း ႏွင့္စည္းလုံးျခင္းေန႔ရက္ အျမန္ေရာက္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင္းယားၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကကုိရီးယားကြၽန္ဆြယ္ အေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ သမၼတ Kim Jong-un ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Donald Trump တုိ႔၏ သမုိင္းဝင္ေတြ႔ဆုံျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ထူးျခားသည့္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းမွ ေ႐ွ႕အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကုိရီးယား ကြၽနး္ဆြယ္အေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာမက တစ္ကမာၻလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ႏွင့္အတူ ႏွုတ္ဆက္စာတစ္ေစာင္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွလည္း ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-07/south-korea-bishops-statement-reconciliation-national-unity.html

#koreanbishops, #hope, #unity, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

8 + 3 =