ေရႊ႕​ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား သုိ့မဟုတ္ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အစြန္႔ျပစ္ခံမ်ား

ေရႊ႕​ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား သုိ့မဟုတ္ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အစြန္႔ျပစ္ခံမ်ား
ဇူလုိင္လ ၈၊ ၂၀၁၉

ေရြ​ွ့​ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ စိန္႔ပီတာ ဘာစီလီကာ တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ ေမစာၦးတရား ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရဟန္းမင္းႀကီး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ၄ လအၾကာတြင္ အီတလီႏုိင္ငံ အတြင္း႐ွိ ဥေရာပသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ၾကဳိးပမ္​းၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ထိမ္းသိမ္းထားရာ Lampedusa ကြၽန္း သုိ႔ ႐ုတ္​တရက္ သြားေရာက္လယ္ပတ္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။ ယင္း ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျခင္း သည္ (သူ၏ ပထမဦးဆုံးသုိးထိန္​း ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး) ၆ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရေန႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ စိန္႔ပီတာ ဘာစီလီကာ ေမစာၦးတရား တြင္ လူ ၂၅၀ ခန္႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကုိကယ္တင္ကူညီေပးခဲ့ၾကသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ လူထုဘဝၿမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ယင္း ေမစာၦးတရား တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မွ ဒီဒုကၡသည္မ်ားဟာလည္း လူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အစြန္႔ျပစ္ခံလူသားမ်ားျဖစ္ေနၾကရတာ ရင္နာစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ၊ အားအနည္းဆုံးေသာ သူေတြ၊ မိမိကုိယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမဲ့သူမ်ားကုိ ကူညီၾကဖုိ႔လည္း ထည့္သြင္းေဟာျကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-07/pope-francis-mass-migrants-lampedusa-anniversary.html

#migrants, #pope, #pray, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

11 + 1 =