ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား သင္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္၏ ႏွလုံးသားအလယ္တြင္ ႐ွိေနပါတယ္ သင္တုိ႔ကုိေမ့မထားပါဘူး

ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား သင္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္၏ ႏွလုံးသားအလယ္တြင္ ႐ွိေနပါတယ္ သင္တုိ႔ကုိေမ့မထားပါဘူး
မတ္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉

ေမာေရာကုိ တြင္ေရာက္႐ွိေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေမာေရာကုိတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ယခုလုိ သင္တုိ႔ႏွင့္ေတြၾကဳံရေသာအခြင့္အေရးေၾကာင့္ သင့္တုိ႔ဘဝေတြႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္လာၿပီး သင္တုိ႔၏ ဒုကၡေဝဒနာမ်ား (ကမာၻေပၚရွိ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘဝ) သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိေနေသာ သင္တုိ႔၏ ေအာ္ဟစ္သံအျဖစ္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ျဖစ္ေပၚခံစားေနရေသာ ဒုကၡေဝဒနာျဖစ္ေအာ္ဟစ္ေန​​ေၾကာင္း ​ရဟန္းမင္ႀကီး မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒီအခ်က္ဟာ လူတန္ဖုိးကုိထိခုိက္ေနေသာအရာအျဖစ္ႏုိင္ငံတကာကုိ ျမင္ေတြ႔ေစခ်င္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ သင္တုိ႔သည္ေမ့ေလွ်ာ့ခံထားရသူေတြ ေဘးဖယ္ခံထားရသူ​ေတြမဟုတ္ဘူး။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ႏွလုံးသားအလယ္မွာ႐ွိေသာ အသင္းေတာ္က သတိျပဳ ဂ႐ုစုိက္ေပးေနေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုက္​႐ုိက္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၾကဳိဆုိျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္း၊ လူေနမူဘဝျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အတူတကြ စည္းလုံးစြာေနထုိင္ျခင္း စတဲ႔​စကားေလးလုံးကုိ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမာမ်ားကုြစားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝေတြျမင့္တင္ေပးဖုိ႔ ကြၽ​ႏု္​ပ္တုိ႔အားလုံးပါဝင္သင့္ကာ ညီအစ္​ကုိေမာင္ႏွစိတ္ႏွင္ကူညီေဖးမျခင္းျဖင္ျမႇင္တင္ေပးေစရမည္​ျဖစ္​​ေၾကာင္​းတိုက္​္တြန္းခဲ့ပါသည္။ လူတုိင္းမွာ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အနာဂတ္႐ွိတယ္။ ထုိအရာဟာ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္ဆုိတာမေမ့ၾကပါနဲ႔၊ ခ်စ္လွစြာေသာ ေရြ႔ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ေနသူအေပါင္းတုိ႔ အသင္းေတာ္သည္ သင္တုိ၏ ဒုကၡေဝဒနာ မ်ားကုိ သိတယ္ သင္တုိ႔ဘဝေတြႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး သင္တုိ႔ႏွင့္အတူတကြ ခံစားေနတယ္ဆုတာကုိမေမ့ပါနဲ႔။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-03/pope-francis-morocco-meeting-migrants-heart-church-papmar.html

#pope, #morocco, #visit, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 1 =