ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ပ်က္စီနစ္ျမဳပ္

လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံမွ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား

ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ပ်က္စီနစ္ျမဳပ္
ဇူလုိင္လ ၂၈၊ ၂၀၁၉

ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန က လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံမွ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာသည္​ ကမ္​းနွင္​့ ၈ ကီလုိမီတာ အကြာ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ပ်က္စီနစ္ျမဳပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္း သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မူ႔တြင္ ၁၃၄ ဦးကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၁၅ ဦးေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း၊ ယခုတႀကိမ္သည္ အဆုိးဝါးဆုံးနစ္ျမဳတ္မူ႔အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ၂၀၁၉ ခု ပထမ ေလးလ အတြင္း ေျမထဲးပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဥေရာပ ဝင္ေရာက္ရန္ၾကဳိးပန္မူမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံသူ ၁၆၄ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း မ်ားလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစရန္ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကုိတန္ဖုိးထားၾကဖုိ႔၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၿပီး

 

သူႏွင္အတူတကြ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ကုိလည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credits yo Vatican News

https://bit.ly/2MmbX2U

Add new comment

3 + 15 =