ဥေရာပသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေန

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး အနၵရယ္ မ်ားေသာ မက္ဒီတေရးနီးယာန္း ပင္လယ္ကုိျဖတ္သန္းၿပီး ဥေရာပသုိ႔ ဝင္းေရာက္လာသူမ်ာ

ဥေရာပသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေန
ေမလ ၈၊ ၂၀၁၉

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး အနၵရယ္ မ်ားေသာ မက္ဒီတေရးနီးယာန္း ပင္လယ္ကုိျဖတ္သန္းၿပီး ဥေရာပသုိ႔ ဝင္းေရာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အရင္ကထက္ပုိမုိ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ကုလသမၼက သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထည္းတြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး အနၵရယ္ မ်ားေသာ မက္ဒီတေရးနီးယာန္း ပင္လယ္ကုိျဖတ္သန္းၿပီး ဥေရာပသုိ႔ ဝင္းေရာက္လာသူ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ႐ွိေၾကာင္း ယင္းထဲတြင္ ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ဒီတစ္လထဲမွာ ပင္ ၃၈၀၀ ေရာက္႐ွိလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ေလးေသာင္းတစ္ေထာင္ ကုိ ဂရိ၊ အီတလီ ႏွင့္ဘ ဘယ္လ္ကန္ ႏုိင္ငံငံမ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး အနၵရယ္ မ်ားေသာ မက္ဒီတေရးနီးယာန္း ပင္လယ္ကုိျဖတ္သန္းၿပီး ဥေရာပသုိ႔ ဝင္းေရာက္လာသူ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ လမ္းခရီးတြင္ ေသဆုံးသူ ၃၆၅ ဦး႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏုန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တရားဝင္ စရင္ သြင္းေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူႀကီး အုပ္ထိမ္းသူမပါေသာ ကေလးသူငယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ အီတလီ ႏုိင္ငံတြင္ကူညီကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးထားေၾကာင္း ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ၁၅၈၅၀ မွာ ယူနီဆပ္ဖ္ အကူအညီျဖင့္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အီတလီသုိ႔ ေရာက္႐ွိလာသည့္ ေရြေျပာင္းဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီး အားလုံးနီပါးမွာ လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ားစုမွာ ဆင္ရဲးမြဲးေတမႈ၊ စိတ္ပုိင္ဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ား ျပင္းထန္စြာခံစားခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏုိင္၍ ထြက္ေျပးလာၾကေၾကာင္း၊ လစ္ဗ်ား႐ွိ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔ ၏ လက္တြင္က်ေရာက္ ဖမ္းစီးၿပီး ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ကေလးငယ္ ေယာက္်ားေလးမ်ား ပါမက်န္ လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံရမႈမ်ား ၾကဳံေတြခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သူ၏ ရဟန္းမင္းႀကီး သက္တမ္းတေလွ်ာက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေျပာေလး႐ွိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အား ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ လုံျခဳံေရး၊ သူတုိ႔ရပုိင္ခြင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေရး ကုိ အျမဲေျပာေလ့႐ွိၿပီး ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္စြမ္မ႐ွိေသာ၊ အသက္ငယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အထူးက႐ုျပဳကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ျပန္ပါသည္ဟု ကုလသမၼက သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-05/unicef-report-migrants-europe-children.html

#unicef, #migrants, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =