အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရေသာ ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး သတင္း ၆ ႏွစ္ၾကာသည္ အထိ ဘာမွမသိရေသး

ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိလ္​ဒဲလ္ေအာ္လီယုိ

အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရေသာ ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး သတင္း ၆ ႏွစ္ၾကာသည္ အထိ ဘာမွမသိရေသး
ဇူလုိင္လ ၂၉၊ ၂၀၁၉

အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရေသာ ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိလ္​ဒဲလ္ေအာ္လီယုိ သတင္း ၆ ႏွစ္ၾကာသည္ အထိ ဘာမွမသိရေသးမႈ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိကဲ့သို႔ဆီရီးယားတြင္ အစၥလမ္မစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ဟု ေခၚေသာအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကသူမ်ားအေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻကုိ သတိေပးရန္ အီတလီ ႏုိင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိ ၏ အသိမိတ္ေဆြမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု မွ သတင္းစာ႐ွင္းလင္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ေရာမျမဳိ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ ခု ႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ တနလၤာေန့ အစၥလမ္မစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ဟု ေခၚေသာအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ပုိင္း ရာကြာ ျမဳိ့တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထက္ တုိင္ မည္သည့္ သတင္းအစအနမွ် မရ႐ွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိသည္ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖင့္ ေပါင္းကူတံတာ တည္ေဆာက္ေပးသူျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ ညီမျဖစ္သူ မွ ဗာတီကန္ ေရဒီယုိ သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလုိကဲ့သုိ႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနၾကသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုိသူတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကို ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖာ္ျပဖုိ႔ ဆီးရီးယား အစုိးရထံ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2YfqrJc

Add new comment

2 + 6 =