အစၥလာမ္ ဘာသာအယူဝါဒကုိ အတင္းအဓမၼ လက္ခံေစျခင္း အေပၚ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း

ပါကစၥတန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆုေတာင္းေနၾကစဥ္

အစၥလာမ္ ဘာသာအယူဝါဒကုိ အတင္းအဓမၼ လက္ခံေစျခင္း အေပၚ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၇၊ ၂၀၁၉

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ ဟိႏၵဴ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အစၥလာမ္ ဘာသာအယူဝါဒကုိ အတင္းအဓမၼ လက္ခံေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကက္သလစ္ လူမူ႔ေထာက္ပံေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ ဦးေဆာင္မူျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သတိျပဳမိလာေစရန္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲး တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ေထာင္ခန့္မွာ ျပန္ေပးစြဲးခံရျခင္း၊ သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာအယူဝါဒကုိ အတင္းအဓမၼ လက္ခံေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ပုိ၍ဆုိးဝါးသည္မွာ မိမိအား အတင္းအဓမၼ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ သူကုိ လက္ထပ္ယူေစျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေ႐ွ႕ေန တာဘာဆုမ္ ယူဆပ္ဖ္ မွ ၿပီးခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔က ကာရာခ်ီတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲး တြင္ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္း သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲး သုိ႔ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ဂ်ဳိးဇက္ ေကာ့တ္စ္ ႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္မွသာ တရားဝင္လက္ထပ္ခြင္ျပဳထားေသာလည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လက အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအာ အတင္းအဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး၊ ျပန္ေပးဆြဲးသူႏွင့္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ေစမူ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကက္သလစ္ က႐ုဏာ ေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနႏွင့္ တရားဝင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမူ႔မ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္း ႐ွိ လူနည္းစု ဘာသာဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား တန္းတူ ပညာသင္ၾကားခြင္ရ႐ွိဖုိ႔ ႏူိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာ မ်ားသုိ႔ ေ႐ွ႕ေနတာဘာဆုမ္ ယူဆပ္ဖ္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္း ႐ွိ လူနည္းစု ဘာသာဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံေနရျခင္း၊ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္း ႏွင့္ အေျခခံလူအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံေရး လူမူေရး တက္ႂကြလုပ္႐ွားသူ ဆာဒါ မူး႐ွ္တပ္ မွ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2KpxjuQ

Add new comment

6 + 8 =