ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ျမဳိ့ေတာ္ဝန္ တုိ႔မွ နယူးကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း

ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ႏွင့္ နာကာဆာကီၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ အဏုျမဴ ဗုံးခ်ခံရျခင္း ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အခမ္​းအနား

ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ျမဳိ့ေတာ္ဝန္ တုိ႔မွ နယူးကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၇၊ ၂၀၁၉

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ႏွင့္ နာကာဆာကီၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ အဏုျမဴ ဗုံးခ်ခံရျခင္း ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အခမ္​းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခမ္​းအနားတြင္ ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ျမဳိ့ေတာ္ဝန္ တုိ႔မွ နယူးကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ႏွင့္ နာကာဆာကီၿမိဳ႕​ေပၚသုိ႔ အဏုျမဴ ဗုံးက်ဲခ်ခံရျခင္း ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အခမ္​းအနားေန႔မွာ ကမာၻႀကီးၿငိမ္​းခ်မ္းေရးအတြက္ အတူတကြပါဝင္ဆုေတာင္း ေပးၾကေသာသူမ်ား အားလုံးကုိ လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္၊ အတိတ္က ခံစားခဲ့ရသည့္ နာက်င္ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အတိတ္ဆုိးမ်ားကုိ အမွတ္ရၿပီး နယူးကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတူတကြ ဆုေတာင္းၾကဖုိ႔၊ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အျဖစ္ကြၽႏု္​ပ္ခံစားရပါသည္၊ ဆက္လက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ တစ္​ဆယ္​ရက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ ကုိလည္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္ ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အလက္စစ္ မစ္စူယူ ႐ွီရာဟားမား မွ အာ႐ွ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မိမိႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းကုိသာ ဦးစားေပးၾကည္႐ႈ့လုပ္ကုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး မ်ားေၾကာင့္ စစ္လက္နက္မ်ား အျပဳိင္အဆုိင္ တုိးျမႇင့္တပ္ဆင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနေသာေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလုံး႐ွိ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဏုျမဴ လက္နက္ ကင္းစင္ေသာ ကမာၻႀကီး အျဖစ္ ေရာက္႐ွိေအာင္းႀကိဳးပန္းၾကဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟီ႐ုိ႐ွီးမားျမဳိ့ ျမဳိ့ေတာ္ဝန္ ကာဇူမီ မက္စူရီ မွ ယင္းအခမ္​းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျမဳိ့ေတာ္ဝန္မွ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား သင္တုိ႔ရဲ႕အနာဂတ္မွာ ဤကဲ့သုိ႔ဆုိးဝါးရက္စက္ေသာ စစ္လက္နက္မ်ား ကုိ ခြင့္မျပဳုၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္၊ တဆက္တည္းမွာပဲ ကမာၻ့ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဟီ႐ုိ႐ွီးမားႏွင့္ နာကာဆာကီျမဴိ တုိ႔ကုိလာၿပီး အဏုျမဴဗံုး ၏ ဆုိးက်ိဳး မည္မွ်ျပင္းထန္ေၾကာင္း လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

၁၉၄၅ ခု ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ေန႔က အေမရိကန္တုိ႔မွ ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ျမဳိ့ေပၚသုိ႔ အဏုျမဴဗံုး ခ် ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္သိန္း ေလးေသာင္း ခန္႔ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး သုံးရက္ အၾကာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ နာကာဆာကီျမဴိ ေပၚသုိ႔ ထပ္မံခ်ခဲ့ျခင္းတြင္ လူေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ သိ႐ွိရပါသည္။

ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ႏွင့္ နာကာဆာကီၿမိဳ႕​ေပၚသုိ႔ အဏုျမဴ ဗုံးခ်ခံရျခင္း ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အခမ္​းအနားကုိ က်င္းပျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္မွ ကုိယ္စလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရး ငါးေသာင္း ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/33kcCbi

Add new comment

9 + 8 =