သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ကက္သလိခ္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ဗုံးခြဲးတုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္၌ ကက္သလိခ္သာသနာေတာ္ႀကီး၏ စည္းလုံးမႈ ပုိမုိေပၚလြင္ခံစားရ

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ကက္သလိခ္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ဗုံးခြဲးတုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္၌ ကက္သလိခ္သာသနာေတာ္ႀကီး၏ စည္းလုံးမႈ ပုိမုိေပၚလြင္ခံစားရ
ေမလ ၂၀၊ ၂၀၁၉

တစ္​ကမာၻလုံးကုိ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားေစခဲ့သည္ လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး လူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ သခင္ေယဇူး႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ပါစကား တနဂၤေႏြေန႔က သီရီလကၤာ ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလိခ္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း သုံးေက်ာင္း၊ ဟုိတယ္ သုံးခုတြင္ အေသခံ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကက္သလိခ္ သာသနာေတာ္ႀကီး၏ စည္းလုံးမႈ၊ တလုံးတဝတည္း႐ွိမႈကုိ ပုိမုိေပၚလြင္ခံစားရေၾကာင္း သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ ကုိလံဘုိျမဳိ႕စိန္႔ အန္ေထာ္နီထံ ဝတ္ျပဳစုေတာင္းရာေနရာ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ဴ႕ ရပ္ဂ်္ ဖနန္းဒုိ (Fr. Jude Raj Fernando) မွ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ေသာ ဘုရားသည္ ကလဲ့စားေခ်တပ္​ေသာ ဘုရားမဟုတ္ ခြင့္လႊတ္တတ္​ေသာ ဘုရား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယုံၾကည္သူကက္သလိခ္ ဘာသာဝင္မ်ားမွလည္း ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္း ပ်က္ျပားမႈမ႐ွိပဲ ေမစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း၊ ဝတ္ျပဳစုေတာင္းျခင္း အခန္းအနားမ်ားကုိ ဆက္လက္​ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း၊ အုိအဖ သူတုိ႔ျပဳေသာ အမႈကုိ သူတုိ႔မသိေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူပါ ဟူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏုတ္ေတာ္ထြက္စကားဟာ ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ တစ္ထပ္တည္းက်ခဲ့သလုိ၊ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ခရစ္ေတာ္​ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာျပသလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ။ ကက္သလိခ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားဟာ ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳ ျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ေမစာၦးတရား ပါဝင္ပူေဇာ္ျခင္းအမူ၌ ဘုရား႐ွင္၏ ဘုန္းတံခုိးေတာ္ကုိ ပုိမုိျပသလာၾကေၾကာင္း ကုိလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရပ္ဂ်္ ဖနန္းဒုိ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲးဖြယ္ရာအခ်ိန္၌ ကက္သလိခ္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံး၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ႏွင့္ အတူ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ၌႐ွိေသာ ကက္သလိခ္ အသင္းေတာ္သည္ တလုံးတဝတည္း တည္႐ွိေနေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိ႐ွိခံစားလာရေၾကာင္း အသင္းေတာ္၏ စည္းလုံးမႈကုိ တကယ္လက္ေတြ့ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္
သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ၌႐ွိေသာ ကက္သလိခ္ အသင္းေတာ္အတြက္ တစ္​ကမာၻလုံး႐ွိ အသင္းေတာ္မွ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း၊ ကမာၻေပၚ႐ွိ သာသနာနယ္ အသီးသီးမွလည္း သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ၌႐ွိေသာ ကက္သလိခ္ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ တစ္လုံးတဝတည္း႐ွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ သိ႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ ကုိလံဘုိျမဳိ႕ စိန္႔ အန္ေထာ္နီထံ ဝတ္ျပဳစုေတာင္းရာ ေနရာ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ဴ႕ ရပ္ဂ်္ ဖနန္းဒုိ (Fr. Jude Raj Fernando) မွ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-05/sri-lanka-anthony-shrine-colombo-interview-raj.html

#pope, #catholic, #unity, #srilanka, #peterkm
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

8 + 8 =