သာသနာျပဳ သီလ႐ွင္ တစ္ပါး ေခါင္းျဖတ္၊ ခႏၶာကိုယ္ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္ အသတ္ခံရ

အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားသင္ၾကားျခင္း

သာသနာျပဳ သီလ႐ွင္ တစ္ပါး ေခါင္းျဖတ္၊ ခႏၶာကိုယ္ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္ အသတ္ခံရ
ေမလ ၂၂၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခု ေမလ ၂၀ ရက္ တနလၤာေန႔ အာဖရိက အလယ္ပုိင္း ႏုိင္ငံ ( Central African Republic) ဘာဘာရာတီ (Berberati) သာသနာနယ္ ႏုိလာ ရြာေလးတြင္ သာသနာျပဳ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စပိန္လူမ်ဳိး အသက္ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ စစၥတာ Ines Nieves Sancho ကုိ စက္ခ်ဳပ္သင္ေပးေသာ သူ၏ အလုပ္႐ုံတြင္ ေခါင္းျပတ္၊ ခႏၶာကိုယ္ အပုိင္းပုိင္းျပတ္ လွ်က္ အသတ္ခံထားရသည္ကုိ တနလၤာ ေန႔မနက္က ေတြ႔႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။

မည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဟု သိ႐ွိရျခင္းမ႐ွိေသး​ေသာ သတ္ျဖတ္သူမ်ားမွ တနဂၤေႏြေန႔ည ပုိင္းက စစၥတာ Ines ေနထုိင္ေသာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္အျဖစ္ စက္​ခ်ဳပ္ပညာသင္ၾကားေပးေသာ သူမ၏ အလုပ္႐ုံသုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပုိင္း ေရာင္းဝယ္လုပ္ကုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သမီးမ်ား အသင္းဂုိဏ္းဝင္ စစၥတာ Ines သည္ ဆယ္စု ႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သူမဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိ ဘာဘာရာတီ (Berberati) သာသနာနယ္ ႏုိလာ ရြာေလးတြင္ ဆင္းရဲ​ေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာအျဖစ္ စစ္ခ်ဳပ္ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳ ေနေသာ စစၥတာ တပါးျဖစ္ပါသည္။ အသတ္မခံရမီ ရက္မ်ားက သူမသည္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား သူမႏွင့္အတူ႐ွိေၾကာင္း အသင္းဂုိဏ္းဝင္ စစၥတာ မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူမ၏ စ်ာပန အခမ္း​အနားကုိ ေမလ ၂၁ အဂၤါေန႔က ျပဳလုပ္ သျဂႋလ္​ခဲ့့ပါသည္။

 

အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားသင္ၾကားျခင္း တြင္ အသက္းေတာ္အတြက္ အသက္ေပးေနၾကေသာ ဓမၼအာဇာနည္းမ်ား အတြက္ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ သာသနာေတာ္ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-missionary-sister-killed-priest-mozambique.html

#religiuos, #sister, #killed, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 1 =