သာသနာပိုင်အအောက်အဦးအား Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဌာနအဖြစ်အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း။

သာသနာပိုင်အအောက်အဦးအား Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဌာနအဖြစ်အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ် ၊ထမလုံကျေးရွာရှိ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သာသနာပိုင်အအောက်အဦးအား Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဌာနအဖြစ်အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့် ၎င်းနေရာတွင် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံမှ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သီလရှင်အပါး(၃၀) ကျော်တို့က Volunteer အဖြစ် ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြမည့် သတင်း ။
News by - Pinky

Add new comment

7 + 10 =