လူေတြရဲ႕ ဒုကၡ သက္သာေစဖုိ႔ အစၥေရး ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ကုိ ဗာတီကန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္မွ ေတာင္းဆုိ

အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔ အစၥေရး ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း

လူေတြရဲ႕ ဒုကၡ သက္သာေစဖုိ႔ အစၥေရး ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ကုိ ဗာတီကန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္မွ ေတာင္းဆုိ
ဧၿပီလ ၃၀၊ ၂၀၁၉

အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း အေရးအတြက္ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗာတီကန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ ကုလသမၼဂ အျမဲတန္းအတြင္းဝင္ မွ လူေတြရဲ႕ ဒုကၡ သက္သာေစရန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔ အစၥေရး ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ကုိ ဗာတီကန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မူ ျပင္းထန္ေသာ လက္နက္မ်ား အရမ္း​ကာေရာ အသုံးျပဳမူ​ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အစၥေရး ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း ဗာတီကန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ ကုလသမၼဂ အျမဲတမ္း​အတြင္းဝင္ ပထမတန္း အၾကံေပး အဖြဲ႔ဝင္ ဆရာေတာ္ Tomasz Grysa မွ တနလၤာေနက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

~စည္းလုံးမူမ႐ွိျခင္း
အစၥေရး လုံျခဳံေရး တုိးျမႇင့္လာမူ႔အေပၚ စုိးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဂါဇာေဒသတြင္ ၾကဳိးကုိင္ခ်ယ္​လွယ္​္ေနမူမ်ားေၾကာင့္ လူမူကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား အခက္အခဲ ၾကဳံေတြေနရၿပီး အျပစ္​မဲ့ျပည္သူမ်ားသာ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသေၾကပ်က္စီး ျခင္းမ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ဗာတီကန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ ကုလသမၼကအျမဲတမ္း​အတြင္းဝင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Bernadito Auza ႏွင့္ ပထမတန္း အၾကံေပး အဖြဲ႔ဝင္ ဆရာေတာ္ Tomasz Grysa မွ ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ျဖစ္ေပၚေန​​ေသာ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္​မူျပသနာကုိ ညိွႏုိင္းေဆြးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္သာ အေျဖ႐ွာၾကၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အေျခအ​ေနတစ္ခု ကုိ တရားဝင္တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ ဆရာေတာ္ Tomasz Grysa မွ ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ က်ိဳးပဲ့ ဆုံး႐ွုံး​ေနေသာ ပါလက္စတုိင္းေဒသ နယ္ေျမမ်ား သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေျဖ႐ွာမူကုိ ပုိမုိထိခုိက္ ေနေစေၾကာင္း ႏွင့္ သုိ႔ေသာ္ လည္း အေျဖ႐ွာမရ ေသာျပသနာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အားလုံးပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး ယင္းမျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆရေသာ ျပသနာကုိ ၾကဳိးစားအေျဖ႐ွာၾကျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ရလာေစလုိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းသည္ ႏွစဖက္စလုံးကုိ ပုိမုိထိခုိက္ နစ္နာေစေသာ နည္းလမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-04/holy-see-auza-grysa-israel-palestine-peace-jerusalem.html

#peace, #holysee, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 17 =