လူငယ္မ်ားအား ျဖဴစဥ္ျခင္းပါရမီ ရယူသိမ္းပုိက္ရန္ ရဟႏာၱ Stanislaus သင္ၾကား

လူငယ္မ်ားအား ျဖဴစဥ္ျခင္းပါရမီ ရယူသိမ္းပုိက္ရန္ ရဟႏာၱ Stanislaus သင္ၾကား
ၾသဂုတ္လ ၁၆၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/…/pope-francis-450-saint-stanisl…

#stanislaus, #youth, #poland, #pope, #vatican, #peterkm,
Photo credits to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ရဟႏာၱ Stanislaus အား ဘုရားသခင္ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ျခင္း ႏွစ္ ၄၅၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခန္းအနားသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။
ရဟႏာၱ Stanislaus Kostka သည္ ပုိလန္ႏုိင္ငံမွ ရဟႏာၱ တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၅၊ ၁၅၆၈ ခုႏွစ္ အသက္ ၁၇ အရြယ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ေရာမျမဳိ႕၌ ဘုရားသခင္ ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ခံရေသာ ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ရဟႏာၱတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
သင္၏ ဇာတိႏွင့္ ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္း၏ အေကာင္းဆုံးမ်ားထဲမွ တစ္ဦး ဟု ရဟႏာၱ ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္သူျမတ္မွ ရဟႏၱာ ၏ ေမြးရပ္ဇာတိ႐ွိ ဆရာေတာ္ထံ ေပးပုိ႔ေသာစာတြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ဘဝမွာဘုရားသခင္ သိမ္းပုိက္သြားေသာ ရဟႏၱာ Stanislaus ကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး ပုိလန္ႏုိင္ငံ႐ွိ ရဟႏၱာ Stanislaus ပြဲမွာပါဝင္ က်င္းပေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားကုိ သင္တုိ႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခြန္အားသစ္မ်ားခံယူ၍ ရဲရင့္ၾကေလာဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္သူျမတ္ မွ အားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္မႈျဖင့္ကုိ ဘဝကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အကန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္။ ထုိအရာသည္ မိမိေမ်ွာ္လင့္ေသာအရာကို ရ႐ွိရန္ ကုိယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိစမ္းစစ္ေသာ အရည္အခ်င္းသာျဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ရယူၾကရန္
သခင္ခရစ္ေတာ္ထံမွလာေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ့ကုိ စြန္႔စားရယူဖုိ႔ မေၾကာက္ရြံၾကရန္ ရဟႏာၱ Stanislaus ၏ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ (ငါသည္ႀကီးျမတ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ေမြးဖြားခဲ့သည္) ကုိ အေျခခံၿပီး လူငယ္မ်ားအား အားေပးဆုံးမစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

8 + 11 =