လစ္ဗ်ား ေရြ႔ွေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္းပိတ္သိမ္းရန္ စဥ္းစား

ေရြ႔ွ​ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ထိမ္းသိမ္းထားရာ ဒုကၡသည္ စခန္း

လစ္ဗ်ား ေရြ႔ွေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္းပိတ္သိမ္းရန္ စဥ္းစား
ဇူလုိင္လ ၇၊ ၂၀၁၉

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ထရီပုိလီ (Tripoli)႐ွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရြ႔ွ​ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ထိမ္းသိမ္းထားရာ ဒုကၡသည္ စခန္းကုိေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္ခံရမူ႔ေၾကာင့္ ၅၃ ဦးေသးဆုံးခဲ့ျခင္းအၿပီး တြင္ ပိတ္သိမ္းျပစ္​ရန္ စဥ္းစားေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ လေၾကာင္းတုိက္ခုိက္ခံရမူ႔ကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လညး္ မည္သူျပဳလုပ္သည္ကုူိမူ တာဝန္ခံသူ မေဖာ္ျပႏုိင္ေသးေပ။

ျပသနာကုိပုိမုိဆုိးဝါးေစေသာျဖစ္ရပ္မွာ တခ်ဳိ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကဳိးစား ထြက္ေျပးၾကေသာေၾကာင့္ လုံျခဳံေရးသမားမ်ား၏ ျပစ္ခတ္ခံရၿပီးေသဆုံးရေၾကာင္း သတင္းမ်ားကုိ ကုလသမၼက မွ ထုတ္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေသဆုံးရေလာက္ေအာင္၊ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေရြ႔ွ​ေျပာင္းဒုကၡသည္ မ်ား၏ အေျခအေနသည္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားေစခဲ့ေၾကာင္း၊ အီသီယုိးပီးယာ၊ အယ္ရီတေရးယား၊ ဆူဒန္ ႏွင့္ ဆုိမာလီ ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ေရႊ႕​ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံအတြင္႐ွိ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္း ပိတ္ေလွာင္ထားခံေနရေၾကာင္း ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ားစုမွာ မက္ဒီတေရးနီးယာန္း ပင္လယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဥေရာပ ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ၾကဳိးပန္းမူ႔မ်ားေၾကာင့္ လစ္ဗ်ား စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးမူ႔ကုိ ခံၾကရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနအားလုံးကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လြတ္ေပးၿပီး ဒုကၡသည္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-07/lybia-migrant-centers.html

#migrantcenter, #libya, #shutting, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

15 + 4 =