လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ဖုိ႔ အေမရိက (United States) ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေတာင္းဆုိ

ေသဆုံးသြားသူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရေလးမ်ား

လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ဖုိ႔ အေမရိက (United States) ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေတာင္းဆုိ
ဇူလုိင္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉

ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔က ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ Gilroy Garlic Food Festival အစားအေသာက္ ပြဲတစ္ခု က်င္းပေနစဥ္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦး မွ စက္ေသနတ္ျဖင့္ ဦးတည္ရာမဲ့ ျပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းျပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဥိီး အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအပါ အဝင္ သုံးဦး ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လူ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပစ္ခတ္သူလူငယ္အား ရဲအရာ႐ွိမွ အေသျပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အိမ္တြင္းတရာမွ်တမႈႏွင့္ လူမူ႔ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးတာဝန္ခံ အေမရိက ဆရာေတာ္ႀကီမ်ား အဖြဲ႔ဝင္ ဖေလာရီဒါ မွ ဆရာေတာ္ Frank Dewane မွ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးၾကဖုိ႔ လက္နက္​ကုိင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လူခုလႈပ္႐ွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

လူအမ်ားဒဏ္ရာရေစၿပီး အျပစ္မဲ့သူတုိ႔၏ အသက္ကုိ ႏုွတ္ယူသြားေသာ ျပစ္ခတ္မႈ​ေျကာင့္ လြန္စြာေၾကကြဲဝမ္္းနည္းရေၾကာင္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္က ငုိေႂကြးညီတြားေနသူေတြကိုနွစ္သိမ့္ေပးဖုိ႔၊ နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ​ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ကမာၻႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ တုိ႔ကုိ ေခၚေနတယ္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မူ႔မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကသူမ်ား၊ ဒုကၡေရာက္ၾကရသူမ်ား ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါဟု၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး Dewane မွ ယခုကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရမူ႔မ်ဳိးမ်ားမွာ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကုိ ႏွစ္သိမ့္ေပး႐ုံႏွင့္မလုံေလာက္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဌန္းသူမ်ားအေနႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ဥပေဒကုိ ျပဳုျပင္ေျပာင္းလည္းရန္ ႏွင့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားအသက္ဆုံး႐ွုံးမူွကုိ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လည္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တုိ႔တေတြရဲ႕ၾကားမွာလက္နက္​ကုိင္ေဆာင္ အၾကမ္းဖက္မွူ႔မ်ား ႐ွိေနျခင္းဟာ ေရာဂါတစ္ခုလုိခံစားရတယ္၊ ခရစ္ယာန္ေတြ ယခုကဲ့သုိေသာ လူမဆန္​သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳးိကုိ စြန္႔လြတ္ၾကဖုိ႔၊ အၾကမ္းဖက္မူ႔မ်ဳိးစုံကုိ ကာကြယ္ ဆန္က်င္ၾကၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမူကုိ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ဟု နိဂုဏ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2Znxegb

Add new comment

3 + 3 =