ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည် ‘သူတော်မြတ်’ အသစ်ကိုတင်မြောက်ရန်အတည်ပြုလိုက်

ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည် ‘သူတော်မြတ်’ အသစ်ကိုတင်မြောက်ရန်အတည်ပြုလိုက်

ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည် ‘သူတော်မြတ်’ အသစ်ကိုတင်မြောက်ရန်အတည်ပြုလိုက်

ပြီးခဲ့သောအင်္ဂါနေ့က ရဟန်းမင်း ကြီးသည် ‘ဘုရားသခင်၏အစေခံများ’ အား ‘သူတော်မြတ်’ များအဖြစ်တင် မြောက်ရန်တရား၀င်ထုတ်ပြန်ကြေငြာအတည်ပြုလိုက်သည်။ ထို ‘သူတော်မြတ်များ’ အဖြစ်တင်မြောက်ခံမည့်သူများ၌ အကြောင်းအရာသုံးခုအောက်၌တင်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။

ပထမတစ်မျိုးကား သူမတူသောပါရမီကိုကျင့်ကြံဆောက်တည် ခဲ့သူများ၊ ဒုတိယတစ်မျိုးမှာမိမိတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတရားအတွက် ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသူများဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤသို့တင်မြောက်ခံ ရရန်မှာ ‘ဘုရားသခင်၏အစေခံများ’ အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသောပါရမီရှင်များ၏ကြား၀င်ဆုတောင်းမူကိုခံယူပြီးတန်ခိုး လက္ခာတစ်ခုခံစားရသည့်ခိုင်လုံသောသက်သေရှိရမည်ဖြစ်သည်။

ယခု ‘သူတော်မြတ်များ’ အဖြစ်တင်မြောက်ရန်အတည်ပြုကြေငြာလိုက်သောသူများအနက် အမျိုးသမီး ‘သီလရှင်’ နှစ်ပါး၊ သာသနာပိုင်ဘုန်းတော်ကြီး (၄) ပါးနှင့်သာမန်ဘာသာတူတစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇) ပါးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ကြား၀င် ဆုတောင်းပေးမူကိုခံယူလျှက်ဆုတောင်းရာမှတန်ခိုးလက္ခဏာခံစားရရှိခဲ့ပြီး၊ ထိုတန်ခိုးကိုလည်းရဟန္တာတင်မြောက်ခြင်းရုံး တော်မှအသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။

သူတော်စင်တင်မြောက်မည့်သူများအနက်တစ်ဦးမှာ သာမန်ဘာသာတူအီတလီအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သော Nuccia ဟုလူသိများသော Gaetana Tolomeo ဖြစ်သည်။ သူသည်ရဟန္တာတင်မြောက်ရန်လိုအပ်သောပထမအဆင့်ဖြစ်သည့် ‘ဘုရား သခင်၏အစေခံ’ အဖြစ်မှ ‘သူတော်မြတ်’ အဖြစ်တင်မြောက်ခံရတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူ၏ကြား၀င် ဆုတောင်းပေးခြင်းကြောင့်တန်ခိုးလက္ခဏာတစ်ခုကိုခံယူခဲ့ရသည်။ သူ့အား (၁၉၃၆၊ ဧပြီလ၊ ၁၀) ရက်နေ့က Catanzaro မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၇၊ ဇန္နာ၀ါရီလ၊ ၂၄) ရက်၌ပျံလွန်သွားခဲ့သည်။

‘သူတော်မြတ်များ’ အဖြစ်တင်မြောက်ခံရမည့် တရားတော်အတွက်ကွပ်မျက်ခံရသောသူများမှာ စပိန်နိုင်ငံသား များဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းတို့သည်လည်း ‘ဘုရား၏အစေခံ များ’ ဖြစ်သော Francesco Cástor Sojo López နှင့်သူ၏အပေါင်းအဖော် (၃) ပါးတို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်သာသနာပိုင် ဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် (၁၉၆-၁၉၃၈) ခုနှစ်အတွင်းစ ပိန်နိုင်ငံ၌ ဘာသာရေးကိုအမုန်းပွားသောသူ တို့၏ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
ကျန်တစ်ဖွဲ့မှာတရားတော်အတွက်ကွပ်မျက်ခံရသူများမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လူမူအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအသက် ရှင်စဉ်က သာမန်လူများမထားရှိနိုင်၊ မကျင့်နိုင်သောထူးခြားသည့်ပါရမီကိုကျင့်ကြံရှင်သန်ခဲ့ကြသော ‘ဘုရားသခင်၏အစေ ခံများ’ ဖြစ်ကြသည့် Francisca Pascual Doménech ဖြစ်သည်။ သူသည်စပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး၊ ‘အပြစ်မဲ့သနွေယူတော်မူသော ဖရန်စစ္စကင်သီလရှင်’ အသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ့အား (၁၈၃၃၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃) ရက်နေ့၊ စပိန်နိုင်ငံ၊ Moncada ၌မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ (၁၉၀၃၊ ဧပြီလ၊ ၂၆) ရက်နေ့၌ပျံလွန်သွားခဲ့သည်။

‘သူတော်မြတ်’ အဖြစ်တင်မြောက်ခံရမည့်အခြားသော ‘ဘုရားသခင်၏အစေခံ’ နောက်တစ်ပါးလည်းသီလရှင်တစ် ပါးဖြစ်ပြီး၊ စပိန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ သူ၏အမည်မှာ Maria Dolores Segarra Gestoso ဖြစ်သည်။ သူသည်လည်း ‘ခရစ္စတူးရ ဟန်းသာသနာပြုသီလရှင်’ အသင်းကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူ့အား (၁၉၂၁၊ မတ်လ၊ ၁၅) စပိန်နိုင်ငံ၊ Melilla ၌မွေးဖွား ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၅၉၊ မတ်လ၊ ၁) စပိန်နိုင်ငံ၊ Granada တွင်ပျံလွန်သွားခဲ့သည်။

ဘာသာပြန် - ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားတယ်

https://bit.ly/3d8Blol

Add new comment

1 + 17 =