ရဟန္းသိကၡာခံယူျပီး ၂၅ ရက္ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ပ်ံလြန္

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michal Los

ရဟန္းသိကၡာခံယူျပီး ၂၅ ရက္ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ပ်ံလြန္
ဇြန္လ ၁၇၊ ၂၀၁၉

ပုိလန္ ႏုိင္ငံ ဝါေဆာျမဳိ့မွ ေမွ်ာ္ျမင္ျခင္း၏ သားမ်ား (Sons of Divine Providence) အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ကင္ဆာေရာဂါ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ခံစားေနရသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michal Los သည္ ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၁၇ မနက္ပုိင္းက ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michal Los သည္ ပုိလန္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း Dabrowa Tarnowska တြင္ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ရဟန္းတုိ႔တပ္အပ္သည့္ ပညာမ်ားစည္းပူးေနစဥ္ ဆရာဝန္ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ကင္ဆာေရာဂါ အဆင့္ေလး ခံစားေနရေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ရပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါ အေျခအေန သိ႐ွိရၿပီးေနာက္ သူ႔တသက္တာတြင္ ေမစာၦးတရား ေဟာခြင့္ မရေတာ့မည္ကုိ စုိးရိမ္ေနခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ခံစားေနရသူ ဘရာလ္​သာ Michal Los အား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ ၂၀၁၉ ခု ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ပုိလန္ႏုိင္ငံ ဝါေဆာျမဳိ့ ေဆး႐ုံကုတင္ေပၚတြင္ ဦးပဥၥင္း သိကၡာ ႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာတုိ႔ကုိ တစ္ခါတည္း ေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ အထူးအခြင့္အေရးေပးသည့္ စာကုိ အသင္းဂုိဏ္​အႀကီးအကဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Tarcisio Vieira ထံသုိ႔ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခု ေမလ ၂၄  ရက္ေန႔တြင္ ဘရာလ္​သာ Michal Los အား ပုိလန္ႏုိင္ငံ ဝါေဆာ Praga သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္မွ ဝါေဆာျမဳိ့ ေဆး႐ုံကုတင္ေပၚတြင္ ဦးပဥၥင္း သိကၡာ ႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာတုိ႔ကုိ တစ္ခါတည္း ေပးအပ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းသိကၡာ မခံယူမွီ တရက္အလုိတြင္ တသက္တာ Orionine အသင္းဂုိဏ္းဝင္ အျဖစ္ တစ္သက္သစၥာ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခု ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သူ၏ ပထမ ေမစာၦးတရား ကုိ ေဆး႐ုံကုတင္ေပၚတြင္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း ေမစာၦးတရား တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္အေပၚမွာ ထား႐ွိေသာ ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကုိ မည္သည္အရာကမွ မခြဲခြာႏုိင္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michal Los မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး၏ ဘဝ အသက္တာအျဖစ္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ အေစခံျခင္ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Los သည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမႇာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေနမည့္ဆုိတာ ကြၽႏု္​ပ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ သင္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သမူ႔ွမ်ား၊ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ဟု သူ၏ အသင္းဂုိဏ္းမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://bit.ly/2WQhepH

#priest, #die, #peterkm,
Photo credits to CBCP news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

7 + 9 =