ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ာစ္ဘုိ ႏွင့္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ တာက​ေလ တုိ႔ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

Cox's Bazar ႐ွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္း ၃၀

ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ာစ္ဘုိ ႏွင့္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ တာက​ေလ တုိ႔ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ
ဇူလုိင္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၅ ႏုိင္ငံမွ ကက္သလစ္ က႐ုဏာ​ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာ က႐ုဏာေရးတာဝန္ခံ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ တာကေလ ႏွင့္ အာ႐ွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ခ်ာစ္ဘုိ တုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏုိင္ငံ Cox's Bazar ႐ွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား သုိ႔ နွစ္ရက္တာ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။

Cox's Bazar ႐ွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္း ၃၀ အား ၾကည့္႐ွူေပးေနေသာ အစုိးရ အဓိက တာဝန္ခံ မုိဟာမက္ အဗူ ကာလမ္ ႏွင့္ ေတ့ြဆုံခဲ့ၾကၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏုိင္ငံ ဒါကာ မွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Patrick D'Rozario ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အတူ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ့ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အေရးပါသည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ကာဒီနယ္ ႏွစ္ပါးလာေရာက္ၾကည့္႐ႈ့ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္သာအားရေက်နပ္မိေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနအားလုံးကုိ ျခဳံငုံတင္ျပခြင့္ရျခင္း၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ေထာက္ပံ့ေပးမွူ႔မ်ားအတြက္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံကူညီေပးဖုိ႔ကုိလည္း ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔မုိးရာသီတြင္ ဒုကၡသည္ ေလးသိန္းေက်ာ္ ထား႐ွိေသာ စခန္း နံပတ္ ၄ ႏွင့္ ၁၇ တုိ႔တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမူ႔ွ ႏွင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ထိခုိက္မႈမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ အဗူ ကာလမ္ UCANEWS သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

UCANEWS မွ သတင္းကုိ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား (Rohingia refugees) ဟု သုံးႏွုန္းထားပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican and UCANEWS

https://bit.ly/2MwL8ZJ

Add new comment

5 + 3 =