မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ စာေပေဟာေျပာပြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသတင္း ။

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ စာေပေဟာေျပာပြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသတင္း ။

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ စာေပေဟာေျပာပြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသတင္း ။

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ  စိန္ကိုလန္ဘမ္အသင္းဂိုဏ္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား အသိအျမင္ ဗဟုသုတ တုိးပြားေစရန္အတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၉ း၀၀ - ၂း ၀၀) နာရီထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ေဟာေျပာပြဲ၌ စာေရးဆရာ ဦးဘုန္းဓာတု ၊ စာေရးဆရာ ဦးေန၀င္းျမင့္ ၊ ကဗ်ာဆရာ ဦးထြန္းေသြးအိမ္ တုိ႔မွ ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္ ။

ဆရာဦးဘုန္းဓာတုမွ ေဟာေျပာရာ၌ ႏွလံုးသားလွတဲ့လူငယ္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ၊ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ၊ ေလာကႀကီး၌ မတူညီျခင္း ၊ ကြဲျပားျခင္းမ်ားသည္သာလွ်င္  အလွတရား မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လူငယ္မ်ား အျမင္မက်ဥ္းေျမာင္းဘဲ အျမင္က်ယ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ “ ခြန္အားျဖစ္ေသာေန႔ ” ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ေဟာေျပာေ၀ငွခဲ့ပါသည္။

ကဗ်ာဆရာ ဦးထြန္းေသြးအိမ္မွလည္း ေမတၱာတရားဟာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ႏွလံုးသားလွဖို႔အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ စိတ္ထားေကာင္းဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ စိတ္ေကာင္းေလးတစ္ခုရွိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ၊ စိတ္ေကာင္းတစ္ခုရွိျခင္းက မိမိရဲ႕ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ထိုစိတ္ေကာင္းတစ္ခုက ခံတပ္တစ္ခုလို ၊ တံတုိ္င္းတစ္ခုလို ခုခံကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းမ်ားကို ၎၏ ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာေ၀မွ်သြားခဲ့ပါသည္။

ဆရာဦးေန၀င္းျမင့္မွလည္း ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္အခါသည္ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေႏွးရာမွ ျမန္လာေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူငယ္မ်ား  ေနာက္က်မက်န္ခဲ့ရေလေအာင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စာဖတ္ၿပီး သည့္အခ်ိန္၌လည္း  ဆက္လက္ ေတြးေတာတတ္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မ်ားကို “ ေမတၱာ ” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာေ၀မွ်သြားခဲ့ပါသည္ ။

ထို စာေပေဟာေျပာပြဲသို႔ ( HEC ) မွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္လည္း လာေရာက္ပါ၀င္နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Photos News – Pinky

 

Add new comment

1 + 1 =