မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္အသိပညာေပး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္အသိပညာေပး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္အသိပညာေပး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသတင္း ။

15 July,2019

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ   အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၁၅ ) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စကား၀ိုင္းအားမႏၱေလးတို္င္း ေဒသႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေ၀မွ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊မုဒိန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ သည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္မွ မိမိ္ႏွင့္မဆုိင္သကဲ့သို႔ မေနဘဲ အမႈမွန္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ မိမိတတ္ အားသေရြ႕ ပါ၀င္လႈပ္ရွားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မူယစ္ေဆး၀ါးသံုးဆြဲျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ၊ စသည့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍  ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း ၎တုိ႔သိခ်င္သည့္အရာမ်ားကိုတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားထဲမွ မခ်ိဳခ်ိဳစန္း၀င္းက ယခုလို စကား၀ိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူမ သိထားတဲ့အရာေတြကို မသိရွိေသးေသာ အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔ရာအတြက္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကုိ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကေန ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ အရင္က မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုတာ မေကာင္း ဘူးဆိုတာသိရွိေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္လည္း  အျခားသူေတြကုိ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါး၏  မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အရာကို ျပန္မျဖန္႔ေ၀တတ္ေၾကာင္း ၊   ယခုအခါ သူမသိရွိထားသည္ကို အျခား သူမ်ားအား မည္ကဲ့သုိုိ႔ ျပန္လည္ ေ၀မွ်ေပးရမလဲဆိုတာကုိ သိရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းၿပီးလုိ႔ အိမ္ျပန္တဲ့အခါမွာလည္း  ပတ္၀န္း က်င္မွာရွိတဲ့မသိေသးတဲ့သူေတြကို ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ ဆိုက်ိဳးေတြကို ျပန္လည္ ေ၀မွ်သြားမည့္ အေၾကာင္းကုိလည္းေျပာျပခဲ့ၿပီး HEC ေက်ာင္းက ပညာေရးက႑ ၊ အဂၤလိပ္စာ ကြန္ပ်ဴတာပိုင္းဆုိင္ရာ စတာေတြ သာမကပဲ အျခားေသာ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး ၊စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပး ၊ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ ဒီေက်ာင္းကို ဦးစီးေပးသူမ်ားအား  ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ကိုက်ိဳင္းတံုသာသနာမွ အာခါတို္င္းရင္းသူ မခ်ိဳခ်ိဳစန္း၀င္းက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္အသိပညာေပး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအား ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး အသင္း (တိုင္း) ဥကၠဌ ရဲမႈးႀကီး ဦးခ်စ္စိန္ ( ၿငိမ္း ) ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒၚသႏၱာဘုန္း၀င္း ၊ (ခရိုင္) ဥကၠဌ ဒုတိယရဲမႈးႀကီး ဦးခင္ေအာင္ (ၿငိမ္း)၊ (တုိ္င္း) တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး (၁ ) ေဒါက္တာ တင္ထြန္းေမာ္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး (၂) ေဒါက္တာ မ်ိဳးခိုိ္င္ ၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ DIC ရိပ္မြန္မွ  ေဒါက္တာ မင္းသူေအာင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးေ၀ငွခ့ဲၾကပါသည္။

Pinky

 

Add new comment

4 + 1 =