မန္တလေး သာသနာအတွင်းရှိ ရဟန်း ရှင်လူ ဘာသာဝင်သားသမီးများတို့အား အောက်တိုဘာလတစ်လလုံး စိပ်ပုတီးရန်ကြေညာချက်

မန္တလေး သာသနာအတွင်းရှိ ရဟန်း ရှင်လူ ဘာသာဝင်သားသမီးများတို့အား အောက်တိုဘာလတစ်လလုံး စိပ်ပုတီးရန်ကြေညာချက်

အောက်တိုဘာလအတွက်ကြေညာချက်

'' မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီး မာကုတင်ဝင်းမှ မန္တလေး သာသနာအတွင်းရှိ

ရဟန်း ရှင်လူ ဘာသာဝင်သားသမီးများတို့အား အောက်တိုဘာလတစ်လလုံး

စိပ်ပုတီးခြင်းနှင့် နေ့စဉ် တစ်နာရီ အများအတွက်အကျိုးရှိသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခု လုပ်ဆောင်ကြရန် လမ်းညွှန်မှာကြားချက် ''

Add new comment

20 + 0 =