ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္း႐ွိ ၇၅ ရာခုိင္ႏုန္းေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား က်န္းမာေရးအေျခအေန စုိးရိမ္ရ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္း႐ွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးသူငယ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္း႐ွိ ၇၅ ရာခုိင္ႏုန္းေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား က်န္းမာေရးအေျခအေန စုိးရိမ္ရ
ဇြန္လ ၅၊ ၂၀၁၉

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္း႐ွိ ၇၅ ရာခုိင္ႏုန္းေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား က်န္းမာေရးအေျခအေန စုိးရိမ္ရ ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ မိခင္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မူမ်ားကုိ ျငင္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ ရာဂဏန္းမ်ားစြာေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေမြးကင္းစ ကေလးသူမ်ားသည္ ဒီ ႏွစ္အတြင္းေသဆုံးႏုိင္ဖြယ္ရာ႐ွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္မ်ားကယ္တင္ေရး ကမာၻ ထိပ္တန္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

ဒုကၡသည္စခန္း ေနအိမ္မ်ားတြင္ လူ ႏွစ္ေသာင္းေနထုိင္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ ကေလးငယ္ ဦးေရ ၄၀၀ ခန္႔ေမြးဖြားႏုန္း႐ွိေနၿပီး ၁၁၉ ဦးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသာ လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့အကူအညီျဖင့္ က်န္းမာစြာေမြးဖြား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ စုိးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္႐ွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသည့္ ကမာၻ့ က႐ုဏာေရး အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ဇူလုိင္လ မွ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္​းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူတစ္သိန္း ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားမူတြင္ မိခင္ ၁၇၉ ဦးေသဆုံးေနေၾကာင္း ယင္းအေျခအေနသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္တုိ႔၏ က်န္းမာေရး စုိးရိမ္ရ အေျခအေနတြင္႐ွိေနေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ့ေသာ မိသားစုမ်ားသည္ သာေၾကာျဖတ္ခံရျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ေသဆုံျခင္းမ်ားၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မည့္သည့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနထံမွ အကူအညီရယူျခင္းမ႐ွိ ၾကေၾကာင္းကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။

ဗာတီကန္ သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-06/bangladesh-mynamar-rohingya-refugees-save-the-children.html

#vatican, #refugees, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

13 + 5 =