ဗာတီကန်၏တရားဥပဒေရေးရာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်သောရဟန်းမင်းကြီး

ဗာတီကန်၏တရားဥပဒေရေးရာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်သောရဟန်းမင်းကြီး

ဗာတီကန်၏တရားဥပဒေရေးရာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်သောရဟန်းမင်းကြီး

ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည်ဗာတီကန်၏တရားဥပဒေရေးရာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်ကြောင်းတနလ်ာ နေ့ (မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၀) ရက်နေ့ကကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရခြင်းမှာဗာတီကန်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးများအနေ ဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာနှင့်ရာဇ၀တ်မူဆိုင်ရာများ၌အမူစီရင်ချက်ချမှတ်ရာတွင်လွှတ်လပ်စွာစီရင်ချမှတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ ဥပဒေပြဌာန်းချက်အသစ် (CCCLI) ကိုရဟန်းမင်းကြီးက မတ်လ (၁၃၊ ၂၀၂၀) ရက်၊ သောကြာနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်။

တရားရေးကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်လောကီရေးရာ၏လိုအပ်ချက်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်။ ပါရမီကြီးသုံးပါးအနက်တရား မျှတခြင်းသည်ပြည်နယ်တစ်ခုကဦးတည်နေသောတရားရေး၏အာဏာကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းလည်းဖြစ်ပြီး၊ အချုပ် လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရေး၌ပါ၀င်လုပ်ကိုင်သူများ၏ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း၊ ရက်ရောမူနှင့်တာ၀န်ယူဆက်ကပ်မူ လိုအပ်ကြောင်း၊ ဤဥပဒေပြဌာန်းချက်အသစ်သည် (၁၉၂၉) ခုနှစ်ကဗာတီကန်၏ဥပဒေပြဌာန်းချက်ကိုတရား၀င်အစား ထိုးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဥပဒေပြဌာန်းချက်သည် (၂၀၀၀) ခုနှစ်၌ပြင်ဆင်ခဲ့သောအခြေခံဥပဒေနှင့်ဆက်လက် အသက်၀်ငနေခဲ့ကြောင်း၊ ဤသို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူသည်ဗာတီကန်၏တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၌ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ ဗာတီကန်ပြည်နယ်အားလည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနှင့်ယှဉ်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့ သောဆယ်စုနှစ်များကဗာတီကန်၏စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးနှင့်ရာဇ၀တ်မူနှင့်ဆိုင်သောအမူများ၌ တရား၀င်ကိုင်တွယ်သော စနစ်သည်ပုံမှန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူပုံစံဖြင့်ခရီးဆက်နေခဲ့ရကြောင်း၊ ဤသို့ပြုလုပ်ရခြင်းမှာတိုင်ငံတကာ၏စံချိန်စံနှုန်းနှင့် ယှဉ်၍လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူလုပ်ရပ်သည်ဗာတီကန်အတွင်း၌တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအသက်၀င်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဤအကောင်းဖက်ကိုဦးတည်၍ဥပဒေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေခြင်းနှင့်အတူအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုကြောင်း၊ ဤအပြောင်းအလဲသည်လည်းတရားဥပဒေပြု ရေးမဣပ်သည်ပိုမိုထိရောက်စေရန်ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ အသစ်ပြဌာန်းလိုက်သောဥပဒေသည်တရားသူကြီးများနှင့်ဥပဒေ ပြုရေးအဖွဲ့များအားလွှတ်လပ်စွာစီရင်နိုင်ရန်အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ဗာတီကန်၏ဥပဒေပြုရေးသည် ရဟန်းမင်းကြီးအားသာဩဇာခံပြီး၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏လက်အောက်ခံမဟုတ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းရဟန်း မင်းကြီးကမိန့်ကြားခဲ့သည်။

ပြဌာန်းချက်ဥပဒေ၏ပုဒ်ခွဲ (၂) ၌ တရားသူကြီးများသည် အမိသာသနာ၏ထုံးတမ်းစဉ်လာအရသာသနာ၏ အမြင့်အမူတော်ကိုခံယူထားသောရဟန်းမင်းကြီးအားသာတည်မှီနေရမည်။ ဥပဒေကိုဖော်ဆောင်ရာတွင်ပြဌာန်းထား သည့်အတိုင်းသာစီရင်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ ဥပဒေပြုသည့်အဖွဲ့သည်ဗာတီကန်တရားရုံးအတွက်ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာရဲများကို လည်းဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လိုအပ်သောအသုံးစရိတ်ကိုလည်းလွှတ်လပ်စွာထုတ်ယူခွင့်ပြုထားသည်။ တရားသူကြီးများ သည်တရားရေးဆိုင်ရာရဲများကိုတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ လိုအပ်သောအသုံးစရိတ်ကိုလည်းခွင့်ပြုနိုင်သည့် ဘောင်အတွင်း၌ဖြစ်လျှင်အဖွဲ့အစည်းမှတိုက်ရိုက်တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်။

တရားရေးနှင့်ဆိုင်သောရဲ (ပြည်ထဲရေး) များသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဣအောက်၌တိုက်ရိုက်ရှိပြီး၊ တရားသူ ကြီးချုပ်သည်လက်ထောင်နှစ်ဦးအထိထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဦးမှာပေးအပ်သောတာ၀န်ကိုအချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်ရ မည်ဖြစ်သည်။ လွှတ်လပ်သောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအပိုဒ် (၈) ကလည်းဆက်လက်ကာကွယ်ပေးထားသည်။ အပိုဒ် (၈) အရတရားသူကြီးကိုရွေးချယ်ရာတွင်တကသိုလ်များမှာအနားယူသွားသောပါမောကများ၊ သို့မဟုတ်တာ၀န်းထမ်း ဆောင်ခဲသောကဣအသီးသီး၌လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကြောင့်လူသိများသောဂျူရီလူကြီးများအားရွေးချယ်ခန့်ထားသင့်သည်။ ဥပဒေရေးရာတာ၀န်ခန့်အပ်မူများကိုမူဗာတီကန်၏အတွင်းရေးမှူးကတာ၀န်ယူရသည်။ သို့သော်အရပ်သား၀န်ထမ်းကို ဗာတီကန်တရားရုံးတော်တွင်ခန့်အပ်ခြင်းကိုမူမလိုလားအပ်သောနောက်ဆက်တွဲကိစွများကြောင့်ပိုဒ်ခွဲ (၈) ကခွင့်မပြု ထားပေ။

ရဟန်းမင်းကြီးသည်ယခုကဲ့သို့ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်းသည် (၁၉၈၇) ခုနှစ်၊ စိန့်ဂျွန်ပေါလ် (၂) ၏လက်ထက်၌ရေး ဆွဲခဲ့သော (CXIX) ဥပဒေအချို့ကိုပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင်အမိ သာသနာတော်ကြီးဥပဒေ (ကာနွန်ဥပဒေ) သည်လည်းအခရာကျသည်ထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ပြဌာန်းလိုက်သောဥပဒေအသစ်သည်ဗာတီကန်၏အရပ်ဖက်ဥပဒေကိုချိန်ထိုးရေးဆွဲသောဥပဒေဖြစ်ပြီး၊ အမိသာ သနာတော်ကြီး၏တရားစီရင်ရေးမဣသည်ကာနွန်ဥပဒေအရအယူခံ၀င်ရန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုပြသလိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ (၂၀၀၈) ကရဟန်းမင်းကြီးဘက်နေဒစ် (၁၆) ၏လက်ထက်ဥပြဌာန်းခဲ့သောဥပဒေကိုမှငြမ်း၍သာသနာ၏ဥပဒေ သည်ဥပဒေသများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဗာတီကန်၏ ဥပဒေကို လည်းအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤအရင်းအမြစ် သည်တရားသူကြီးများအတွက်မှီငြမ်းလေ့လာစရာအလွန်တန်ဖိုးကြီး သောအချိပ်အဆက်ဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း၊ ရဟန်းမင်းကြီးကမိန့်ကြားခဲ့သည်။

 

ဘာသာပြန်

ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားတယ်

Photo Credit: silverfox999/Shutterstock

http://bit.ly/3b5JUha

 

Add new comment

12 + 0 =