ဗာတီကန်ရင်ပြင်တွင်ထားရှိသော ခရစ္စမတ်သစ်ပင်များလှူဒါန်းသည့်နိုင်ငံများစာရင်းထွက်လာ

ဗာတီကန်ရင်ပြင်တွင်ထားရှိသော ခရစ္စမတ်သစ်ပင်များလှူဒါန်းသည့်နိုင်ငံများစာရင်းထွက်လာ

(၁၉၈၂) နှစ်မှစ၍ ဗာတီကန်ရင်ပြင်တွင်ထားရှိသော ခရစ္စမတ်သစ်ပင် ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့သောနိုင်ငံများ၊ ခုနှစ်များနှင့်သစ်ပင်၏အမြင့်ပေများ
မှတ်တမ်း၌ဖော်ပြတွေ့ရှိချက်အရ ခရစ္စမတ်သစ် ပင်ကြီးကိုလှူဒါန်း သည့်အစဉ်အလာကို (၁၉၈၂) မှစတင်ခဲ့ဟန်ရှိပါသည်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် မှတ်တမ်းကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

သစ်ပင်၏အမြင့်ကိုမူ အစောပိုင်းနှစ်များ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားဟန်မ တူဘဲ နောက်ပိုင်းမှ မှတ် တမ်းတင်လာသည်ကိုသတိထားမိပါသည်။ ဤအစဉ်အလာကို (၁၉၈၂) ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သောကြောင့် ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် (၂) ၏လက်ထက် ၌စတင်ခဲ့ဟန်တူပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တိတိကျကျ မသိရသော်လည်း ခရစ္စမတ်သည်မိသားစုပွဲဖြစ်သောကြောင့် မိသားစုစိတ် ဓာတ်ဖြင့် လှူဒါန်းပါဝင်နိုင် ရန်အခြေအနေဖန်တီးခဲ့ဟန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤ အစဉ်အလာမှတ်တမ်းကိုလည်း ဘာသာတူများအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

လှူဒါန်းသည့်ခုနှစ် လှူဒါန်းသည့်နိုင်ငံ အမြင့်ပေ
- ၁၉၈၂ အီတလီ
- ၁၉၈၃ သြစတီယာ
- ၁၉၈၄ ဂျာမနီ
- ၁၉၈၅ အီတလီ
- ၁၉၈၆ အီတလီ
- ၁၉၈၇ သြစတီယာ
- ၁၉၈၈ အီတလီ
- ၁၉၈၉ သြစတီယာ
- ၁၉၉၀ အီတလီ
- ၁၉၉၁ သြစတီယာ
- ၁၉၉၂ အီတလီ
- ၁၉၉၃ သြစတီယာ
- ၁၉၉၄ စလိုဗက္ခီးယာ
- ၁၉၉၅ ဂျာမနီ
- ၁၉၉၆ စလိုဗက္ခီးယာ
- ၁၉၉၇ ပိုလန်
- ၁၉၉၈ ဂျာမနီ
- ၁၉၉၉ ချက်
- ၂၀၀၀ သြစတီယာ
- ၂၀၀၂ ရိုမေးနီးယား
- ၂၀၀၃ ခရိုအေးရှား ၉၂ ပေ
- ၂၀၀၄ အီတလီ ၁၀၅ ပေ
- ၂၀၀၅ သြစတီယာ ၁၀၈ ပေ
- ၂၀၀၆ အီတလီ ၁၁၀ ပေ
- ၂၀၀၇ အီတလီ ၉၈ ပေ
- ၂၀၀၈ သြစတီယာ ၁၀၈ ပေ
- ၂၀၀၉ ဘယ်ဂျီယံ ၉၈ ပေ
- ၂၀၁၀ အီတလီ ၁၁၀ ပေ
- ၂၀၁၁ ယူခရိန်း ၉၈ ပေ
- ၂၀၁၂ အီတလီ ၉၈ ပေ
- ၂၀၁၃ ဂျာမနီ ၈၂ ပေ
- ၂၀၁၄ အီတလီ ၈၂ ပေ
- ၂၀၁၅ ဂျာမနီ ၈၂ ပေ
- ၂၀၁၆ အီတလီ ၈၂ ပေ
- ၂၀၁၇ ပိုလန် ၆၉ ပေ
- ၂၀၁၈ - အီတလီ (Pordenone) - အမြင့် (၇၅) ပေ၊
- ၂၀၁၉ - အီတလီ (Veneto) - အမြင့် (၈၅) ပေ၊
- ၂၀၂၀ - ဆလိုဗေးနီးယား (Kocevje) - (၉၈)‌ပေ၊
- ၂၀၂၁ - အီတလီ (Andalo) - အမြင့် (၉၂) ပေ၊
- ၂၀၂၂ - အီတလိ (Rosello) - အမြင့် (၉၈) ပေ၊
- ၂၀၂၃ - အီတလီ (Piedmonte) - အမြင့် (၈၂)၊

Add new comment

5 + 1 =