ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး သံအမတ္ အျဖစ္ အသစ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ သံအမတ္မ်ား ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံ

အသစ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ သံအမတ္မ်ား ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံ

ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး သံအမတ္ အျဖစ္ အသစ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ သံအမတ္မ်ား ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံ
ေမလ ၂၃၊ ၂၀၁၉

ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး သံအမတ္ အျဖစ္ အသစ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ ထုိင္း၊ နယူးဇီလန္၊ ဂီနီ၊ အီသီယုိးပီယား၊ ေနာ္ေဝး၊ စီအဲရာ လီယြန္၊ ဂီနီ ဘစ္ေစာ၊ လပ္ဇင္ဘပ္ခ္ ႏွင့္ မုိဇမ္ဘစ္ ႏုိင္ငံတုိ႔မွ သံအမတ္မ်ား ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္း ၉ ႏုိင္ငံ မွ သံအမတ္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ တုိ႔တေတြအတူတကြ စည္း​လုံးစြာ႐ွိေနၾကျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္မူ အနည္းဆုံးသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးၾကရန္နွင္႔ အဆင္ရဲဆုံးႏုိင္င္ငံသားမ်ားကုိ ကူညီျခင္းသည္ အႀကီးမားဆုံးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရန္၊ မတူကြဲျပားမူမ်ားကုိ ႐ုိေသေလးစားဖုိ႔ ႏွင့္ လူသားတုိင္းျပည့္ဝ စြာ တုိးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ အတူတကြ ႐ွိေနျခင္းကုိ သတိ႐ွိၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ညီကုိ​ေမာင္ႏွမ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ စည္းလုံးဆုိတဲ့စကားလုံးဟာ ပုိမုိျပည့္ဝစြာ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္၊ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ စိန္ေခၚမူ​ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ကမာၻႀကီးမွာ ညီကုိေမာင္ႏွမ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဟာ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား တစ္​ဦးႏွင့္တစ္ဦးေပါင္သင္းဆက္ဆံေရးၾကာမွာ လုိအပ္ေနေသာ ဆနၵတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စည္းလုံးမူကုိေဖာ္ေဆာင္ၾကတဲ့ေနရာမွာ အေပၚယံမဟုတ္ပဲ တုိ႔အားလုံးေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တတဲ့ တကမာၻလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစည္းလုံးမူထိ ရ႐ွိေအာင္ေလးနက္စြာလုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္။

အၾကမ္းဖက္မူ​ေတြ၊ လက္ႏွက္စြဲကုိင္တုိက္ခုိက္သတ္ျ​ဖတ္ေနမူ​ေတြဟာ စည္းလုံးျခင္းကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစတဲ့အဓိကအရာေတြျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီက​​ ရလာတဲ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြက တုိ႔တေတြစည္းလုံးၾကဖုိ႔လုိေနၿပီ ဆုိတာ သင္ခန္းစာေပးေနတယ္ဆုိတာသတိထားၾကပါ။ ပဠိပကၡေတြ ကုိအေျဖ႐ွာျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရ႐ွိေစေသာ အမွတ္လကၡဏာ ေတြျဖစ္တယ္၊ အစိတ္စိတ္အႁမႊာျမြာ ကြဲျပားျခင္းထက္ စည္းလုံးျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းမူကုိရေစတယ္ ဆုိတာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။ ေျပာဆုိညိွႏုိင္းေဆြးေႏြျခင္း အမူကုိျပဳလုပ္ၾကပါ ယင္းနည္းလမ္းက အခက္အခဲ​ေတြ စိန္ေခၚမူ​ေတြကုိ အေကာင္းဆုံးေျဖ႐ွင္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။

ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အေနႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သင္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနမည္၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-ambassadors-holy-see-thailand-new-zealand-ethiopia.html

#pope, #vatican, #ambassadors, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 2 =