ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ညိွႏုိွင္းေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္အေျဖရွာၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ တုိက္တြန္း

ကုိလံဘီယာ ကေန အီေကြေဒါ ကုိျဖတ္ၿပီး ပီ႐ူး ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရန္ ၾကဳိးပန္းေနၾကေသာ ဗင္နီဇြဲးလား ဒုကၡသည္မ်ား​

ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ညိွႏုိွင္းေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္အေျဖရွာၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ တုိက္တြန္း
ဇူလုိင္လ ၁၄၊ ၂၀၁၉

တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးခံစားေနရေသာ ဒုကၡမွ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ၿပီး အမ်ားအၾကဳိးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာတူညီမွူ႔ရ႐ွိဖုိ႔ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

အပတ္စဥ္ေတြ့ဆုံေနၾက တနဂၤေႏြေန႔ တုိင္း လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ဒုကၡမ်ဳိးစုံၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ႐ွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး စိန္႔ပီတာ ရင္ျပင္တြင္ စု႐ုံးေနၾကေသာ လူထုပရိတ္​သတ္အား ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အျမန္ဆုံးသြန္းေလာင္းခ်ေပးကာ စစ္မွန္ေသာ သေဘာတူညီမူ႔ွရိွ္ၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားမွ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ သူႏွင့္ အတူ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူမ်ားမွ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အစုိးရကုိ ဖယ္႐ွားၿပီး ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတုိင္း သမၼတအသစ္ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ၾကဳံေတြေနရေသာ ကုန္ေစ်းႏုွန္း အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနမုွမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျပားလာမူ႔၊ ေဆးဝါးမလုံေလာက္မူ႔၊ အစားအစာရွားပါးလာမူ႔တုိ႔ကုိ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ေရး ၾကဳိးပမ္းေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄ သန္းေသာ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ တုိင္းတပါးသုိ႔ ထြက္ေျပးေနၾကေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Kyi Maung 
https://bit.ly/2xPrf7H

Photo credit to Vatican News

Add new comment

6 + 13 =