ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သူ၏ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္ကုိ မယ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ စိန္႔ေမရီ ေမရာ ဘာစီလီကာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ဆုေတာင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သူ၏ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္ကုိ မယ္ေတာ္ထံအပ္ႏွံ
စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၉

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္သည္ သူ၏ သုိးထိန္းခရီးစဥ္မတုိင္မွီ သူ၏ ခရီးစဥ္အတြက္ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ကူညီေစာင္မမူ႔ရ႐ွိရန္ စိန္႔ေမရီ ေမရာ ဘာစီလီကာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ဆုေတာင္းေလ့ ႐ွိပါသည္။

ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း၊ ဒီကေန႔ ဗုဒၶဟူး ေန႔မွ စတင္မည့္ မုိဇမ္ဘစ္၊ မာဒါဂါစကာ ႏွင့္ မုိေရး႐ွပ္ ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္ မတုိင္မွီ အဂၤါေန႔ မနက္ မေန႔က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ စိန္႔ေမရီ ေမရာ ဘာစီလီကာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္ကုိ မယ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ႐ုိကုိ၊ အာဖရိကအလယ္ပုိင္းေဒသ၊ ယူဂန္းဒါ၊ ကင္ညာ၊ အီဂ်စ္ စသည့္ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ သုိးထိန္းခရီးစဥ္မ်ားသြားေယာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ ယခုတႀကိမ္တြင္၊ ၂၀၁၉ ခု ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ ဗုဒၶဟူး ေန႔ မွ ၁၀ ရက္ အဂၤါ ေန႔အထိ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ကြၽန္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ မာဒါဂါစကာ ႏုိင္ငံ အင္တာနာရီဘုိ ျမဳိ့၊ မုိေရး႐ွပ္ ႏုိင္ငံ ေပါ့တ္ လူးဝစ္ ျမဳိ့ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာဖရိက မုိဇမ္ဘစ္ ႏုိင္ငံ မာပူတုိျမဳိ့မ်ား သုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သုိးထိန္း ခရီး စဥ္ အျဖစ္ သြားေရာက္ေနပါသည္။

မုိဇမ္ဘစ္ နုိင္ငံအတြက္ ခရီးစဥ္အမွတ္တံဆိတ္ကုိ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

မာဒါဂါစကာ ႏုိင္ငံအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မ်ဳိးေစ့ၾကဲခ်သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊

မုိေရး႐ွပ္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီ ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္လည္း အဓိပၸါယ္႐ွိသည့္ အမွတ္တံဆိတ္မ်ား သေကၤတ မ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကပါသည္။

ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္ေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေခါင္ေဆာင္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းဝင္မ်ား၊ ဘာသာတရားမတူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ေတြဆုံျခင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ေမစာၦးတရား ေဟာၾကားေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၊ ဆက္လက္ၿပီး ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

By Kyi Maung
Credit to Vatican News

https://bit.ly/2kqr53F

Add new comment

12 + 4 =