ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆုိရန္ အသြား ဓာတ္ေလွကား ခ်ဳိ့ယႊင္းမူ႔ေၾကာင့္ က်န္ၾကာခဲ့ျခင္း

ဗာတီကန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆုိရန္ အသြား ဓာတ္ေလွကား ခ်ဳိ့ယႊင္းမူ႔ေၾကာင့္ က်န္ၾကာခဲ့ျခင္း
စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၉

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူထု႔ေတြဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆုိရန္ အသြား ဓာတ္ေလွကား ခ်ဳိ့ယႊင္းမူ႔ေၾကာင့္ ၂၅ မိနစ္ခန္႔ ေနာက္က်ခဲ့ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေနာက္က်ရျခင္းကုိ ေျပာျပခဲ့ၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိရန္ေစာင္းဆုိင္ေနေသာပရိတ္သပ္ႀကီးမွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအားေတြ႔ရသည့္အတြက္ ယခင္ေန႔မ်ားထက္ က်ယ္ေလာင္စြာ လက္ခုပ္ၾသဘာ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဓာတ္ေလွကာခ်ဳိ့ယႊင္းမူ႔တြင္ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ဗာတီကန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2jWgk97

Add new comment

3 + 0 =