ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ ထံဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးပုိ႔

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အင္ပါယာ ဧကရာဇ္ အသစ္ နာယူဟီတုိ (Naruhito)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ ထံဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးပုိ႔
ေမလ ၂၊ ၂၀၁၉

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ၿပီးခဲ့ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔ က ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ အျဖစ္ သရဖူ ေဆာင္းခဲ့ေသာ နာယူဟီတုိ (Naruhito) ထံသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ သံၾကဳိးစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဧကရာဇ္ သမုိင္း ရာဇဝင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာ အတြင္း ပထမ ဦးဆုံး မိမိအလုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ထီးနန္း ကုိ ဧကရာဇ္ အာကီဟီတုိ (Akihito) ႏွင့္ ဧကရာဇ္ ဘုရင္မ မီခ်ီကုိ (Michiko) တုိ႔မွ အဂၤါေန႔က စြန္လြတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ က ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ အျဖစ္ နာယူဟီတုိ (Naruhito) မွ ဧကရာဇ္ သရဖူကုိ ရယူခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံကုိ ဧကရာဇ္ ဘုရင္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ေသာ ဧကရာဇ္ အာကီဟီတုိ (Akihito) ႏွင့္ ဧကရာဇ္ ဘုရင္မ မီခ်ီကုိ (Michiko) တုိ႔မွ မိမိအလုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ထီးနန္း စြန္႔လႊတ္ျခင္းကုိ အဂၤါေန႔က အက်ဥ္​းခ်ံဳးရိုး႐ွင္းစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နန္းလ်ာ လြဲအပ္ေပးေသာ ဧကရာဇ္ ဘုရင္ အာကီဟီတုိ (Akihito) မွ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သက္ေတာ္ ၅၉ ႏွစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အင္ပါယာ ဧကရာဇ္ အသစ္ နာယူဟီတုိ (Naruhito)၊ ဧကရာဇ္ မိသာစု ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ထံသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ ႏွင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာ မ်ား ေပးပုိ႔လုိက္ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေပးပုိ ေသာ ဂုဏ္ျပဳ သဝဏ္လႊာ ကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ ဧကရာဇ္ အ႐ွင္ဘုရင္မင္းျမတ္ နာယူဟီတုိ (Naruhito)

အ႐ွင္မင္းျမတ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထုံးတမ္း အစဥ္အလာျဖစ္ေသာ ထီးနန္း ဆက္ခံျခင္းအခန္းအနားအတြက္ လႈိက္လွဲပ်ဴ ငွာစြာ ႏုပ္ဆက္ဂုဏ္ျပဳဳဳ ျခင္​းနွင့္အတူ ႏုိင္ငံအေပၚ ဆက္ကပ္ေပးဆပ္ေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ ခြန္းအား ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရ႐ွိေစဖုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိသေပးပါသည္။
အ႐ွင္မင္းျမတ္ ႏွင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား အားလုံးအေပၚ သုိ႔ ဘုရား႐ွင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရ႐ွိခံစားၾကရပါေစေၾကာင္း ကြၽႏုပ္ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-japan-emperor-naruhito-telegram-wishes.html

#pope #wishes, #japanemperor, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

2 + 4 =