ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္တာ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သီလ႐ွင္ တစ္ပါးအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

စစၥတာ ဂြၽန္ ဘာခ်မင္စ္ ကြန္ေဝး (John Berchmans Conway)

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္တာ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သီလ႐ွင္ တစ္ပါးအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
ဇူလုိင္လ ၂၅၊ ၂၀၁၉

UK ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ တြစ္ကင္ဟမ္ ႐ွိ႔ စိန္႔ေမရီ ကက္သလစ္ တကၠသိုလ္မွ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္တာ မြတ္စလင္၊ ခရစ္ယာန္၊ ပါစီ ႏွင့္ ဟိနၵဳ ဘာသာဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သီလ႐ွင္ အုိင္းရစ္႐ွ ႏုိင္ငံသူ စစၥတာ ဘာခ်မင္စ္ (Berchmans) အား Westminster ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ ဗင္းဆင္း နီကုိးစ္ မွ ရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္နဒက္ ၁၆ ကုိဂုဏ္ျပဳထားေသာတံဆိပ္ပါ ဆုတံဆိပ္ကုိ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ သာသနာျပဳအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

စစၥတာ အားဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ ဗင္းဆင္း နီကုိးစ္ မွ သူမ၏ တပါးသူအေပၚမွာ လက္ခံႏုိင္မူ႔စြမ္းအား၊ ေလးစားမူ႔႐ွိျခင္းတုိ႔သည္ အနာဂတ္ ဆရာဆရာမမ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စံနမူနာေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္အလင္းေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Michael Higgins မွလည္း သူမ၏ ေပးဆပ္အနစ္နာခံမူ႔အေပၚ ဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ မွ UK ႏုိင္ငံ သံအမတ္ျဖစ္သူ Muhammad Nafees Zakaria မွလည္း စစၥတာအား လူသားတုိ႔အတြက္ လမ္းျပမီးအိမ္အျဖစ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ စစၥတာသည္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္ေသာ အျမင့္ဆုံး ဆု -Sitara-i-Quaid-i- Azam- ဆုကုိလည္း ရ႐ွိထားသူျဖစ္ပါသည္။

စစၥတာ ဂြၽန္ ဘာခ်မင္စ္ ကြန္ေဝး (John Berchmans Conway) ကုိ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္က အုိင္ယာလန္ ႏုိင္ငံ County Clare တြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ Willesden ႐ွိ ေယဇူး ႏွင့္ မယ္ေတာ္ မာရီယား အသင္းဂုိဏ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ စစၥတာ သည္ အသက္ ၈၉ ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္ၿပီး သူမ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာမ်ားထည္းတြင္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Benazir Bhutto ႏွင့္ ႏုိလ္ဘယ္ဆု႐ွင္ Nergis Mavalvala တုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2ZdWTYK

Add new comment

5 + 15 =