နီကာရာဂြာ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအားခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ခံရမည့္အေရးမွ ဘာသာသူမ်ားကာကြယ္ေပးျခင္း

နီကာရာဂြာ ႏုိင္ငံ မာတာဂါလ္ပါ သာသနာနယ္ ဆရာေတာ္ Rolando Jos'e Alvarez Lagos

နီကာရာဂြာ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအားခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ခံရမည့္အေရးမွ ဘာသာသူမ်ားကာကြယ္ေပးျခင္း
ဇူလုိင္လ ၂၀၊ ၂၀၁၉

နီကာရာဂြာ ႏုိင္ငံ မာတာဂါလ္ပါ သာသနာနယ္ ဆရာေတာ္ Rolando Jos'e Alvarez Lagos သည္ တယ္ရာဘုိနာ (Terrabona) ရြာသုိ႔ သြားစဥ္ ဘာသာဝင္လယ္သမားမ်ားမွ ဆရာေတာ္အာ ခ်ဳံခိုိတုိက္ခုိက္ခံရမည့္အေရးမွ ၾကဳိတင္သတင္းေပးကာကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္အားတုိက္ခုိက္ရန္ လမ္းေဘး တဖက္စီ၌ လက္နက္​မ်ား အျပည့္အစုံတပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္​ကုိင္အဖြဲ႔မွ ေစာင့္ေနေၾကာင္း သတင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ဆရာေတာ္အားဝန္းရံၿပီး တယ္ရာဘုိနာ (Terrabona) ရြာသုိ႔ ခရီးဆက္လာစဥ္ လူအုပ္ႀကီးအား ျမင္ေတြ့သြားေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မွာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ Alvarez မွ ဘာလက္နက္မွမပါပဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ဘာသာဝင္လယ္သမားမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားသူ လက္နက္​အျပည့္အစုံတပ္ဆင္ထားေသာ အဖြဲ႔အား ကုိယ္တုိင္ေတြ႕လုိက္ရေၾကာင္​းဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ထား ခဲ့သူတစ္ဦးမွလည္း သက္ေသအျဖစ္ျပသေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္အျပဳအမူမ်ား ကုိ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေသျခာစုံစမ္းၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2GlEyl0

Add new comment

2 + 3 =