ဓမၼဆရာမ တစ္ဦး မက္စီကုိတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သတ္ခံရ

File photo of ammunition

ဓမၼဆရာမ တစ္ဦး မက္စီကုိတြင္ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သတ္ခံရ
ဇြန္လ ၁၈၊ ၂၀၁၉

မက္စီကုိ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း Chiapas ျပည္နယ္ Acacoyagua ျမဳိ့ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ စေနေန႔က ဓမၼဆရာ ဆရာမ အသစ္မ်ား သင္းတန္းအတြက္ စု႐ုံးေရာက္႐ွိေနၾကစဥ္ ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာလူငယ္ ႏွစ္ဦးမွ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာၿပီး ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္၊ ယင္းပစ္ခတ္မူ႔ွေၾကာင့္ ဓမၼ ဆရာမ မေဂးလီ လန္ အန္တုိးနီယုိ Margeli Lang Antonio အားထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။

လူမူ႔ွအသုိင္းအဝုိင္းပ်က္စီးလာမူ႔ွ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္ဆုိင္ရာ ယုိယြင္းပ်က္စီးလာမူ႔ွမ်ားအတြက္ ယင္းေဒသ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ အလြန္ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။Tapachula ဆရာေတာ္ Jaime Calderon မွ ေသဆုံးသြားေသာ ဓမၼဆရာမ ၏ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ရင္ ႏွီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းပစ္​ခတ္မူ႔ွအေပၚ တရာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ စုံးစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူၾကဖုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

မေတာ္ေလာဘ​ေတြႀကီးထြာလာၾကျခင္း၊ မေကာင္းမူ႔ွအစုံက်ဴးလြန္လာၾကျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္မ႐ွိ အေျခအေနေတြမွာ အရာရာကုိ ေငြနဲ႔တုိင္တာ၊ ေငြနဲ႔ဝယ္၊ ခ်မ္းသာဖုိ႔ပဲ ေတြးၾကတဲ့ေခတ္၊ လူ႔အသက္ကို​ေတာင္ေငြေက်းနဲ႔ တန္ဖုိးျဖတ္လုပ္ျခင္သလုိလုပ္ေနၾကတဲ့ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္မွာ လူတုိ႔အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ဟာ စုိးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္လာေနတယ္ဟု လူမူ႔ွအသုိင္းအဝုိင္းပ်က္စီးလာမူ႔ွ၊ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္ဆုိင္ရာ ယုိယြင္းပ်က္စီးလာမွူ႔မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ Fides သတင္းဌာနႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔ ကျပဳလုပ္ေသာ သတင္စာ႐ွင္းလင္းပြဲတုိ႔တြင္ ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ အၾကမ္းဖက္ျပဳျခင္း၊ ရာဇဝတ္မူ႔က်ဴးးလြန္ျခင္း မ်ားကုိ အသင္းေတာ္မွ တိုက္​႐ုိက္ဆန္က်င့္မွူ႔မ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အျမဲရပ္တည္ေပးေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ျပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကက္လစ္ သာသနာအေပၚ ဦးတည္တုိက္ခုိက္လာမွူ႔မ်ား အထူးသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကုိ ျပင္းထန္စြာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္လာမွူ႔မ်ားဟာ လူမူ႔ဘဝ မတည္ၿငိမ္မူ႔ွ​ေတြကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး Aguilar မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတ္ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္ ကက္သလစ္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ကုိ ျပန္ေပးဆြဲ ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ျပငး္ထန္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိတ္စက္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ ယုိယြင္းပ်က္စီးမွူ႔မ်ား ကုိ မက္စီကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ အစုိးရကုိ ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-06/mexico-bishop-lament-catechist-shot-in-church.html

#murder, #mexico, #church, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

7 + 3 =