စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္စိန္အာနားပြဲက်င္းပျခင္း။

စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္စိန္အာနားပြဲက်င္းပျခင္း။

စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္စိန္အာနားပြဲက်င္းပျခင္း။
27.7.2019
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေျမာက္ကို္င္းရြာ႐ွိ စိန္ေဂ်ာ္ကင္း ႏွင့္ စိန္အာနား ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ ကို (27.7.2019 )ရက္​​ေန႔ နံနက္​ (8:00)က မစာၦးတရားျဖင္​့ က်င္းပခ့ဲပါသည္။
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး (24) ပါး ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။
ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ သီလ႐ွင္မ်ား ၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ပါဝင္ပူေဇာ္ခ့ဲၾကပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ျသဝါဒ တရားေရေအးတိုက္ေကြၽးရာ၌ ဒီကေန႔ ဟာ အမိမယ္​​ေတာ္္မာရီယားရဲ႕ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္ေသာ စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္ စိ္န္အာနားရဲ႕ ပြဲေန႔ကို မိဘမ်ားပြဲေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး က်င္းပၾကေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရဟန္း ၊သီလ႐ွင္၊ ဆရာ ၊မိဘမ်ားဟာ အေ႐ွ႕ကေန လမ္းေကာင္းျပသေပးဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္တ့ဲ အေမြမ်ားလက္ဆင့္ကမ္း ေပးထားႏိုင္ခ့ဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ေယာက္ ေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဝမ္းပမ္းတသာျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကေလ့႐ွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ေသဆံုးတ့ဲအခ်ိန္မွာလည္း ဝမ္းသာစရာေကာင္းတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ေသဆံုးခ်ိန္မွာလဲ က်န္ခ့ဲသူေတြက ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတ့ဲ အျဖစ္မ်ိးျဖင့္ က်န္ခ့ဲကာ လူ႔သားအက်ိဳးျပဳတ့ဲ ၊ အမ်ားအက်ိဳးျပဳတ့ဲ သူတေယာက္ အျဖစ္ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ၾကရန္ လ္ိုအပ္ေၾကာင္းမ်ားကို ျသဝါဒ တရားေရေအး တိုက္ေကြၽးခ့ဲပါသည္။
အ့ဲဒီေနာက္မစာၦးတရားကို ဆက္လက္ပူေဇာ္ခ့ဲပါသည္။ မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေက်းဇူးတင္စကားကိုႁမြတ္ၾကားခ့ဲပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေျမာက္ကိုင္းမွ ဆရာေတာ္ဘုရားအား လက္ေဆာင္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။
အ့ဲဒီေနာက္ ႂကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးခ့ဲၾကၿပီး ဆင္အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖကာ စိန္ေဂ်ာ္ကင္း ႏွင့္ စိန္အာနား ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ေန႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။
News By- Pinky

Add new comment

1 + 2 =