ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း သတင္း။

မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္၀င္း၏ မႏၱေလးကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း သတင္း

မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္၀င္း၏ မႏၱေလးကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း ဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေန (၅း၀၀)နာရီ က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီး ေပါလ္ခ်န္အင္နန္၊ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ာလ္စ္္းဘို ၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ေဒါက္တာ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ျမန္မာျပည္သာသနာ(၁၆) ခုမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါး (၃၀၀) ေက်ာ္ ၊

သီလရွင္မ်ား ၊ ကိုရင္မ်ား ၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၊ ဘာသာအသီးမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္း၀င္း ကြင္းျပည့္ကြင္းလ်ံ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ကာဒီနယ္ခ်ားစ္လ္ဘုိတို႔မွႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွလည္းမုဒိတာစကားကို ေျပာၾကားရာ၌“ ေယရႈဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္အားလံုးဟာၾကြေရာက္လာသူဧည့္သည္အားလံုးအေပၚသက္ေရာက္ေစရန္ပထမဦးစြာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ကမာၻႀကီးဟာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရတုိးတတ္ေနပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကူးညဏ္ရွိရင္ရွိသေလာက္တီထြင္မႈေတြရွိေနပါတယ္။သိပၸံပညာအမ်ားႀကီးတုိးတတ္ေနတယ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္တုိိ႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ဒါေပမဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကမာၻႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရပါဘူး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။                                  စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈလည္း အမ်ားႀကီးလိုပါ တယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဘာသာအသီးသီးက ဆရာေတာ္မ်ားက တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္                                                 တစ္နည္းေျပာရရင္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထုိင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆိုတာ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕တာ၀န္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။                                                         က်ေနာ္တုိ႔ ႐ုပ္္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုမွ ခံစားမႈ ရေကာင္းရလာႏုိင္ေပမယ့္ အသီးသီးဘက္က ပုဂိၢဳလ္တုိင္း ပုဂၢိဳလ္တုိင္းဘက္က ရင္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေမတၱာထားႏုိင္မႈ ၊                                                 စာနာႏုိင္မႈ ၊ က႐ုဏာထားႏုိင္မႈ ေတြ အားလံုးဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ အားလံုးေပၚမွာမူတည္ပါတယ္’’  ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အလွဴရွင္မ်ားက လက္ေဆာင္ပနာမ်ား လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္မာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္ ။

ဂၽြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း မစာၦးတရားကို ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

မစာၦးတရားအတြင္း ကာဒီနယ္မွ ယခုလို ၾသ၀ါဒ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးရာ၌ ၊သင့္ကိုသင္ ယံုၾကည္တာထက္ သခင္ေယဇူးကို သင့္ကို ပိုၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါတယ္။                                                                                            သင့္ကိုကုိယ္ ခ်စ္တာထက္ သခင္ေယဇူးကသင့္ကို ပိုခ်စ္ပါတယ္။သင့္ ဘ၀ ခရီးစဥ္မွာ သခင္ဘုရားကို ရွာေဖြပါ ။ အရွင္သခင္က သင့္ကို ေစာင့္ေနပါတယ္။သင့္ရဲ႔ လမ္းညႊန္ပုဂၢိဳလ္ဟာ                                                                    သာမန္လူသားတစ္ ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယဇူးအရွင္ျမတ္ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးခဲ့ ပါ သည္။

ၾသ၀ါဒတရားေရေအးတုိက္ေကၽြးၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္အစိအစဥ္ကိုစတင္ရာ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ မြန္ဆီေညာ္မာကုတင္၀င္းအား

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေပးပို႔လာေသာ စာခၽြန္ေတာ္အား ဘာသာစကားသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး၏ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္သစ္ မာကုတင္၀င္းသည္ ဘာသာတူမ်ားအား လွည့္လည္ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မစာၦးတရားကို ဆက္လက္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နန္မွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စား အနားယူသြားၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဆရာေတာ္အသစ္အား ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳရင္း မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးမွ လည္း ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာေတာ္အသစ္မွ ေက်းဇူးတင္းကားေျပာၾကားရာ၌ “ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ လုပ္အားျဖင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေငြေၾကးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကူညီေဆာင္ ရြက္ၾကသူမ်ား အားလံုးအား ေက်းဇူး အထူး တင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္မာကုတင္၀င္းသည္အမိသာသနာေတာ္၏သာသနာပိုင္အရွင္သူျမတ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ရာမ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္လမ္းညႊန္စီမံရာမ်ားကိုတေသြမတိမ္းနားေထာင္လုိက္နာမည့္အေၾကာင္း ၊ မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ကိုရင္မ်ား  ၊သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရာသားသမီး ဘာသာ၀င္ႀကီးငယ္အေပါင္းတုိ႔ အားလည္း ဆရာေတာ္က သာသနာပိုင္တစ္ပါးအေနနဲ႔ ဘာသာ ယံုၾကည္ရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို သင္ၾကားတဲ့အခါ ၊ ဘုရားရွင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္ႀကီး သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ဖို႔  ၊ ပညာသမာဓိႏွင့္ သင္ၾကားတဲ့အခါ ၊ စီမံခန္႔ခြဲ ထိန္းသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ၌ မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာရွိ အားလံုးေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားက ဆရာေတာ္၏ စကားကို နားေထာင္ၾကဖို႔ရန္အတြက္ ” ဆရာေတာ္အသစ္က  ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။  

အဲ့ဒီေနာက္ မစာၦးတရားၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္သစ္၏ ေကာင္းခ်ီးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

မစာၦးတရားၿပီးသည့္ေနာက္ဆရာေတာ္သစ္အားဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကိုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ဇံုအလုိက္ လက္ေဆာင္ပ႑မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္း၊                                   ကခ်င္မိသားစုမွလည္း ကခ်င္ရိုးရာ မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္း ၊အျခားေသာ သာသနာမွ အဖြဲ႔အစည္းအခိ်ဳ႕မွလည္း လက္ေဆာင္ပ႑မ်ား ဆက္သခဲ့ၾကပါသည္။

 

ယခုလို မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးရရွိရန္အတြက္ ဟားခါးသာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း မန္ထန္း မႏၱေလးသာသနာသို႔ ဆရာေတာ္ အျဖစ္စတင္ေရာက္ရွိ တာ၀န္ယူစဥ္ကတည္းကစ၍  ဆရာေတာ္အနားမယူခင္ မႏၱေလးသာသနာထဲမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရရွိရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ယခု ဆရာေတာ္ႀကီး သက္ေတာ္ (၇၆) ႏွစ္ျပည့္ အနားယူခ်ိန္၌ မႏၱေလးသာသနာဘုန္းေတာ္ႀကီးထဲမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ယခုလို ပြဲက်င္းပသည္မွာလည္း  ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ ၾကာၿပီးမွ ျပန္လည္က်င္းပသည့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး  ေအ ဦးသန္းေအာင္ အနားယူၿပီးေနာက္ (၁၇) ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ယခု မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျပန္လည္ ေပၚထြက္လာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္၀င္းသည္မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္(၇)ပါးေျမာက္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၊ ေရႊဘိုခရုိင္ ၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ၊ မံုလွစံျပေက်းရြာဇာတိျဖစ္ပါသည္။ ခမည္းေတာ္ ေပါလု ဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ ဖရန္စၥကားေဒၚသန္းတင္တု႔ိမွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ၿပီး ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ငါးေယာက္တြင္ ဒုတိယ သားရတနာျဖစ္ပါသည္။

Pinky ( RVA Myanmar)

 

 

Add new comment

10 + 5 =