ခ်မ္းသာရြာသို႔ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္

ခ်မ္းသာရြာသို႔ မာရိယာ၏ သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ဂ်ဴဗလီက်င္းပျခင္းသတင္း

 

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ေရဦးဇံု၊ ခ်မ္းသာေက်းရြာသို႔ မာရိယာ၏

သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ ရာျပည့္

ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို (၃၁.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာသီလရွင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ ဂ်ဴဗလီအထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္ကို  ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း

ဦးေဆာင္ကာ ေကာင္းခီ်း ေပး၍ ဖရန္စၥကငး္သီလရွင္မ်ားမွ သစ္ပင္အားေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ ဂ်ဴဗလီအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ျဖစ္ေသာ စိန္ဂိ်ဳးဇက္ ဆင္းတုေတာ္ကို

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ကာ ေကာင္းခ်ီးေပး၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္သုိ႔ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ာလ္းစ္ဘို

၊မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္

မန္ထန္း၊ သာသနာအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဖရန္စစၥကင္း

အသင္းဂိုဏ္း၀င္မ်ား၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ပါ၀င္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဂ်ဴဗလီ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘုိမွ ၾသ၀ါဒျမြတ္ၾကားရာ၌ ယခုလုိမ်ိဳး ဖရန္စစၥကင္းသီလရွင္ေတြရဲ႕ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္

ဂ်ဴဗလီကို က်င္းပၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းၾကရာ၌ သီလရွင္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး

အေဆာင္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ  ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွရရွိခဲ့ေသာ မ်ားျပားလွတဲ့

ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္သာ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းရန္သာမက ဘုရားရွင္ ေပးသနားသည့္

ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးခဲ့ၾကတဲ့ သီလရွင္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရၿပီး ေက်းဇူးတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊သီလရွင္မ်ားသည္

ဘာသာတူမ်ား အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားေစၿပီး ဘာသာတူမ်ား အတြက္အက်ိဳးျပဳတဲ့

လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ဂ်ဴဗလီေက်ာက္တုိင္အားလွဴဒါန္းခဲ့ၾက ေသာ

အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားလည္း ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ခ်မ္းသာရြာသိ္ု႔ ဖရန္စစၥကင္သီလရွင္ေက်ာင္းစတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပံုမွာ 1882 ခုႏွစ္က ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္

တာ၀န္က်ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ဖိုးသည္ ခ်မ္းသာရြာ၌ တာ၀န္က်စဥ္ သီလရွင္မ်ားထားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္၎သည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ စိန္ဂၽြန္းမေနာ္ယမံေက်ာင္းတြင္ အနားယူေနခ်ိိန္ Fr. Clament  မွ

ခ်မ္းသာရြာေက်ာင္းထုိင္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎က Fr.ဂ်ိဳးဇက္ဖိုးထံမွ အႀကံညဏ္မ်ားရယူကာ Fr.ဂ်ိဳးဇက္ဖိုး၏

ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေပါင္းကာ သီလရွင္ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္း တစ္ခုကိုပါ

ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္ မွာ ခ်မ္းသာရြာမွ ၀င္လုိသူ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕အား သီလရွင္ျဖစ္ရန္

မႏၱေလး ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ထား၍ အစိုးရ လက္မွတ္ရ သင္တန္းမ်ားတက္ကာ အစုိးရ ဆရာျဖစ္ဘြဲ႕မ်ားရရွိခဲ့ပါတယ္။

မေစလွီ ၊ မၿငိမ္းမယ္နဲ႔ မဂြန္းပံုုတို႔မွာ ပထမဦးဆံုးေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွာ Fr. ဂ်ိဳးဇက္ဖိုး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

၎ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ မာရိယာ၏ ဖရန္စစၥကင္းသီလရွင္မ်ားေက်ာင္း

စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ကြန္ဗင့္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး Foulquier ဦးေဆာင္ကာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

သီလရွင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ သီလရွင္မ်ားဟာ ၎တုိ႔၏ အဓိက လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ေဆးေပးခန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုစဥ္က ခ်မ္းသာရြာ၌ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား

မရွိေသးပါ။ သီလရွင္မ်ားဟာ ၎တုိ႔၏ သီလရွင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာပဲ စာသင္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး အစိုးရဆရာျဖစ္ ဘြဲ႕

ယူထားသည့္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား သီလရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ သင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ခ်မ္းသာရြာမွ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္ အနီးအနားရွိ ဗုဒၶရြာမွ ကေလးမ်ားလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးေပါင္း ၁၃၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ထုိမွတဆင့္

တျဖည္းျဖည္းျခင္း အစိုးရေက်ာင္း အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

သီလရွင္မ်ားသည္ ပညာေရးအျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္  ေဆးေပးခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ပါတယ္။

ေဆးခန္းသို႔ မလာေရာက္ႏုိင္ေသာ လူနာမ်ားကိုလည္း အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ ကုသမႈမ်ားကိုလည္း

လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ခ်မ္းသာရြာမွ ဘာသာတူမ်ားအျပင္ အနီးအနားရြာမ်ားရွိ ဗုဒၶရြာမ်ားသို႔လည္း

ႏြားလည္းျဖင့္ သြားေရာက္ ကုသမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။၎အျပင္ မိဘမဲ့ကေလး ေဂဟာ တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။မိန္းကေလးမ်ား ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးေရးအတြက္ အခ်ဳပ္အလုပ္ခန္းႏွင့္ ယက္ကန္းလုပ္ငနး္တစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရင္း ၁၉၆၂ - ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအထိပ္တလန္႔ျဖစ္ခ်ိန္ တို္င္းတစ္ပါးသာသနာျပဳမ်ားအား  ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရာ ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္ (၇၂ ) ပါး ပါ၀င္ပါတယ္။

၎တုိ႔အသင္းဂိုဏ္း၏ အႀကိီးအကဲမ်ားလည္း ေရာမႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်မ္းသာရြာသို႔ ကို္ယ္တုိင္လာေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ခ်မ္းသာရြာသူ Sr.Josephine Kyi သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း၏

အႀကီးအကဲ Provincial Superior ျဖစ္ခ်ိန္ ခ်မ္းသာရြာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ စက္ခ်ဳပ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို

တည္ေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး ခ်မ္းသာရြာေရအလြန္ွရွားပါးရာ ေသာက္သံုးရန္ ေရကန္ၾကီး (၅) ကန္ေဆာက္ လုပ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ဖရန္စစၥကင္သီလရွင္ မ်ားသည္ ၎တု႔ိစတင္ေရာက္ရွိသည့္ေန႔မွစတင္ကာ ယေန႔တုိင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) အတြင္း

၎တုိ႔အစြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ လူေနမႈ ဘ၀မ်ားအတြက္ပါ အားသြန္ခြန္စိုက္ေပးဆပ္၍ ဆက္ကပ္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိ႕ရပါတယ္။

၎တုိ႔၏ေပးဆပ္မႈ၊ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအား ဘုရား သခင္အား ေက်းဇူး တင္သည့္အေနျဖင့္ ရာျပည့္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္အခမ္း

အနားမစာၦးတရားကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ဂ်ဴဗလီမစာၦးတရားက်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါ သည္။

 

 

Pinky ( MDY-OSC , RVA Myanmar Service)

 

 

 

 

 

 

Add new comment

12 + 2 =