ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) တွင် ကာဒီနယ်ချာလ်းစ်ဘို ဟောကြားခဲ့သော သြဝါဒ

ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) တွင်
ကာဒီနယ်ချာလ်းစ်ဘို ဟောကြားခဲ့သော သြဝါဒ
Pastoral Visit of Cardinal Charles Bo
To Catholic Major Seminary
Yangon, Myanmar
16.8.2018

Add new comment

3 + 1 =