ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) တွင် ကာဒီနယ်ချာလ်းစ်ဘို ဟောကြားခဲ့သော သြဝါဒ

ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) တွင် ကာဒီနယ်ချာလ်းစ်ဘို ဟောကြားခဲ့သော သြဝါဒ

Add new comment

2 + 11 =