ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ပစ္ခတ္ခံရမူ႔ ေလး ဦးေသ ႏွစ္ ဦးဒဏ္ရာရ

ဘူကီနာဖာဆုိ ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း Toulfe ျမဳိ့ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ပစ္ခတ္ခံရမူ႔ ေလး ဦးေသ ႏွစ္ ဦးဒဏ္ရာရ
ေမလ ၂၇၊ ၂၀၁၉

ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ က ဘူကီနာဖာဆုိ ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း Toulfe ျမဳိ့တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဘုရားဝတ္ျပဳေနခ်ိန္တြင္ လက္နွက္ကုိင္္အဖြဲ႔မွ ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္ ယင္းတုိက္ခုိက္မူ႔တြင္ ဘာသာဝင္ ေလး ဦးေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာ ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အျကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုိက္ခုိက္မူ႔မ်ားကုိ ျငင္းပယ္႐ံႈ့ခ်ေၾကာင္းကုိလည္း Quahigouya သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ Justine Kientega မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔မၾကာခဏ တုိက္ခုိက္ခံေနရမူ႔မ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကရေသာ သူမ်ား၏ ဘဝသည္ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနၾကရၿပီး ပုန္​းခိုိစရာ ေဘးလြတ္ရာကုိ႐ွာေနၾကရပါသည္။

~ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မူ႔မ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္က ဇင္မ္တန္းဂါ Zimtenga တြင္ စီတန္လွဲ႔လည္ ေနေသာ ဘာသာေရးအခမ္းအနား တစ္ခုကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း၌ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ေလးဦးေသဆုံးခဲ့ျခင္း၊

ေမလ အေစာပုိင္က ဒါဘလုိျမဳိ့ တုိက္ခုိက္ခံရမူ႔တြင္ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ဘာသာဝင္ ငါးဦး ေသဆုံးခဲ့ရျခင္း၊

ဧၿပီလ ကုန္ပုိင္းက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ ခရစ္ယာန္ ဂုိဏ္ခြဲဘုရားေက်ာင္း တစ္ခုအားတုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရျခင္းတြင္ ေျခာက္ဦး ေသဆုံးခဲ့ျခင္း၊

ယင္းကဲ့သုိ႔ အဆက္မျပတ္ တုိက္ခုိက္မူ႔မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ တုိက္ခုိက္သည္ကုိေၾကျငားျခင္းမျပဳလုပ္ၾကပါ၊ မာလီႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ ၿပီး ဘူကီနာဖာဆုိ ႏွင့္ နီဂါ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေနေသာ Sahel ေဒသ႐ွိ႔ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္မစ္ လက္ႏွက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လက္ခ်က္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ခရစ္ယာန္ မုန္းတီးေရး ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မူ႔မ်ားေၾကာင့္ ေ႐ွးယခင္ကတည္းက ဘူကီနာဖာဆုိတြင္ အစဥ္အလာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထုိင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွင့္မြတ္စလင္မ်ားအၾကာ မယုံုျကည္မူ႔မ်ား သံသယမ်ားတုိးပြားလာေနေၾကာင္း ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒီဘာသာတရားမ်ားၾကားမွာ တုိးပြားလာေသာ မလုံျခဳံမူ႔မ်ား၊ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံမူ႔မ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိေနေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ခရစ္ယာန္မ်ားမွ မလုိလားၾကေၾကာင္း၊ ဒီတုိက္ခုိက္မူ႔မ်ားသည္ ဘာသာတရားအျခင္းျခင္းၾကား အျပန္အလွန္စည္းလုံးမူ႔၊ နားလည္မူ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမူ႔ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ တုိက္ခုိက္ဖ်က္စီးလာေနၿပီး ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား သံသယမ်ား အမုန္းစိတ္မ်ားေတာ္ပြားလာ ေစရန္ ေသျခာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႔၏ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာယာ Kaya သာသနာနယ္ ဆရာေတာ္ Theophile Nare မွ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနသုိ႔ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-05/armed-men-kill-4-during-mass-in-burkina-faso.html

#Burkinafaso, #attack, #terrorist, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =