မိသားစုများကို ကူညီထောက်ပံ့ကြဖို့ ဥရောပ ကရုဏာရေးအဖွဲ့အစည်း မှ တိုက်တွန်း

မိသားစုများကို ကူညီထောက်ပံ့ကြဖို့ ဥရောပ ကရုဏာရေးအဖွဲ့အစည်း မှ တိုက်တွန်း

မိသားစုမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ၾကဖုိ႔ ဥေရာပ က႐ုဏာေရးအဖြဲ႔အစည္း မွ တုိက္တြန္း
ေမလ ၁၅၊ ၂၀၁၉

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ ကမာၻကုလသမၼက က သတ္မွတ္ထားေသာ ကမာၻမိသားစုမ်ားေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္ရက္ပင္မလုိေတာ့ေသာ ဥေရာပ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေရြးေကာက္ပြဲးဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ အနာဂါတ္လြတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ မိသားစုမ်ားအား စိတ္ဝင္စားဖုိ႔၊ မိသားစုသည္ တရာမ်ွတေသာ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မန္တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအဖြဲ႔အစည္း တစ္​ခုလုံးေကာင္းမြန္စြာလယ္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ မိသားစုတန္ဖုိးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ကမာၻကုလသမၼက က သတ္မွတ္ထားသည့္ ကမာၻမိသားစုမ်ားေနတြင္ ဥေရာပ က႐ုဏာေရးအဖြဲ႔အစည္း မွ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

ဥေရာပ က႐ုဏာေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ က႐ုဏာေရး အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၀ မွ ကက္သလစ္ က႐ုဏာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမွ အနာဂါတ္ ဥေရာပ အတြက္လုိအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအားလုံးအၾကဳိး႐ွိမည့္ မိသားစု လမ္းစဥ္မ်ားသပ္မွတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရားပ၏ အဓိကၾကေသာ လူမူ႔ေရး အခြင္းအေရး ႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေရ က႑တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲးဝင္အမတ္ေလာင္းမ်ားမွ ကတိေပးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖုိ႔၊ ၄၉ ႏုိင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ က႐ုဏာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ လည္းေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မိသားစုအေရး၊ ကေလးငယ္မ်ားအနာဂါတ္အေရး အတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွာေနရေသာ ဥေရားပ ႐ွိမိသားစုမ်ားမွာ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ညီေသာအလုပ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ပညာေရးစရိတ္၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး စရိတ္မ်ား ၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဖယ္က်င္ခံရမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲးမြဲးေတသြားမႈမ်ားကုိ ၾကဳံေတြေနၾကရေၾကာင္း သတိျပဳ ၾကဖုိ႔ႏွင့္၊ မိသာစုမ်ားအေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးကုိ ရင္ႏွီျမဳပ္ႏွံမႈေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားဖုိ႔၊ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းလာသည္ ဥေရာပ လူဦးေရ အေျခအေနႏွင့္ ျမင့္တက္လာသည့္ မညီးမွ်မႈ၊ ဆင္းရဲးမႈ အေျခအေနေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန္ မည္းသူတဦးတစ္ေယာက္မွ် ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းမခံရေရး ကေလးသူငယ္တုိင္း ေတာက္ပေသာ အနာဂါတ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေရး တုိ႔ကုိ ဥေရာပ ဂ႐ုဏာေရးအဖြဲ႔အစည္း မွ ထည့္သြင္းေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-05/caritas-europa-european-parliament-elections-family.html

#europe, #caritas, #families, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

5 + 1 =