" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၉ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၉ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading