" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၈ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၈ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

7 + 13 =

Please wait while the page is loading