" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၅ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၅ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

7 + 5 =