" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း-၃ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း-၃ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

2 + 1 =