" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၂၆ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၂၆ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

4 + 4 =