" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း-၂ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း-၂ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

19 + 0 =