" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၇ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၇ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

10 + 2 =